Peatükk 1.17 (Tähtteose kiirkursus)

Mati Unt „Sügisball“

Kasutatud on materjale Tallinna Kirjanduskeskuse Undi muuseumi arhiivist, Rahvusarhiivist, Kaljo Orro fotokogust, Kersti Kreismanni erafotosid, fotosid Veiko Õunpuu filmist "Sügisball" (2007).

Teos, mida peetakse eesti kirjanduses eksistentsialismi klassikaks

Palun oota