Peatükk 1.4 (Tehnoloogia 8. kl)

Seadme energiaahel

Sõnavara

 • muundama – teisendama, teiseliigiliseks muutma
 • jäävus – püsivus, konstantsus
 • kadu – millegi kaotsi-, raiskuminek
 • luminestsents – mittesoojuslik helendamine
 • energeetiline – energiat andev, energia saamiseks kasutatav
 • sisekeere – ava sissepoole lõigatud keere

Kodutehnika energialiigid

Automaatseadmeid kasutatakse kodus paljudes valdkondades, näiteks heli-, video-, kütte- ja turvasüsteemides. Peale selle on majapidamises veel palju valgusteid ja mitmesuguseid elektrilisi kodumasinaid, nt praeahi, külmik, nõudepesumasin. Kodused automaatseadmed kasutavad elektrienergiat, kuid võivad seda muundada vastavalt oma otstarbele erinevateks energialiikideks.

Energia muundamise käigus tekivad alati mingil määral soovimatud energiakaod. Näiteks lambi põlemisel ei teki mitte ainult valgusenergia, vaid 5% sellest muundub soojusenergiaks. Lambipirni läheduses on soojus täiesti tuntav.

Energia jäävuse seadus

Energia jäävuse seadus ütleb, et energia ei teki ega kao, vaid muundub ühest liigist teise ning võib kanduda ühelt kehalt teisele. Näiteks füüsilist tööd tehes muundub osa energiast soojusenergiaks, palli visates palli kineetiliseks energiaks. Kodudes muundatakse kõige sagedamini elektrienergiat mingi masina mehaaniliseks energiaks, radiaatori soojusenergiaks ja lampide valgusenergiaks.

Suur enamus kodustest seadmetest kasutavad elektrienergiat ning muundavad selle mingiks muuks energiaks.

 • Valgusenergiat saab kodustes seadmetes elektrienergiat muundades. Vanasti olid ainukesed võimalused valguse saamiseks Päike ning elav tuli. Elektrienergia avastamine võimaldas aga luua uue valgusallika - hõõglambi. Vooluvõrku ühendatud peenike hõõgniit hakkab elektrienergia mõjul hõõguma ja eraldab nii soojust kui ka valgust. Külmad valgusallikad nagu nt valgusdioodid (LED) ja luminofoor­lambid soojust ei eralda.
 • Mehaaniline energia on keha võime teha mehaanilist tööd. Mehaanilise energia põhivormideks on potentsiaalne ja kineetiline energia. Kineetilist energiat omavad kõik liikuvad kehad ning potentsiaalset energiat kõik vastastikmõjus olevad kehad.
 • Soojusenergia on soojus, mida kasutatakse energeetilistel eesmärkidel. Energia taset iseloomustab keha või aine temperatuur. Soojusenergiat saab muundada elekterienergiaks soojus­elektrijaamades aga kasutada ka otse ruumide kütmiseks.

Valgusenergia

Mehaaniline energia

Soojusenergia

Küsimused

 1. Nimeta kaks seadet, mis kasutavad elektrienergiat.
 2. Kuidas saaks kodus automaatseadmete energiatarbimist vähendada?

Energiaahel

Seadmed kasutavad töötamisel eri liiki energiat. Energiat jaotatakse, muundatakse, edastatakse jms. Energiaahela lülid kirjeldavad seadme tööprotsessi. Kasutajal on seadme töö­põhimõttest kergem aru saada, kui ta on endale energiaahela selgeks teinud.

Iga seadme energiaahel erineb teisest.

Elektrilise garaažiukse energiaahel

Energiaallikas

Jaotamine

Juhtmed jagavad elektrienergiat ning lüliti avab ja sulgeb vooluringi.

Muundamine

Elektrimootor muundab elektrienergia mehaaniliseks energiaks.

Edastamine

Mehaaniline energia paneb garaažiukse liikuma.

Soovitav operatsioon

Milline energia saadakse garaažiukses?

 • Elektrienergia
 • Soojusenergia
 • Mehaaniline energia

Milline energia saadakse ventilaatoris?

 • Elektrienergia
 • Soojusenergia
 • Mehaaniline energia

Ventilaatori energiaahel

Energiaallikas

Toide

Toitekarp annab elektrienergiat.

Energiajaotus

Lüliti jaotab elektrienergiat.

Muundamine

Mootor muundab elektrienergia mehaaniliseks energiaks.

Edastamine

Reduktor vähendab mootori pöörete kiirust ja paneb pöörlema ventilaatori.

Ventilaator liigub

Küsimused

 1. Miks peab vooluring olema suletud, et garaažiuks avaneks?

Elektriline pollar

Pollar on jäme lühike post, mille abil saab nt laeva kai külge kinnitada või saab seda kasutada tänavapostina.

Pollari liikumine:

 1. Pollari sees asuv elektrimootor on ühendatud keermestatud vardaga, millel asub sisekeermega silinder.
 2. Elektrimootor paneb varda pöörlema ja sisekeermega silinder tõuseb mööda varrast üles.
Pollari liikumine.
Pollarid leiavad kasutust tänavapostidena ja piiretena.
Liikluses kasutatavad pollarid lasevad läbi ainult sõiduvahendid, millel on vastav õigus.

Küsimused

 1. Miks hakkab pollar varda pööreldes tõusma?
 2. Kus ja miks selliseid elektrilisi pollareid kasutatakse?

Põhiteave

Kodustes automaatseadmetes kasutatakse energia ülekandmiseks sageli lahendusi. Enamikus seadmetes kasutatakse energiat, kuid võivad seda vastavalt oma otstarbele erinevateks energialiikideks.

Palun oota