Õppekomplekt (Tehnoloogia 8. kl)

Tehnoloogia 8. klassile

Autorid
Vincent Bittighoffer, Jèrôme Prouzat, Hervè Riou, Madis Arm
Ülesannetekogu autorid
Madis Arm, Kadri Erit
Väljaandja
Avita

1. Miks kasutatakse just sellist lahendust?

Järg
Peatükk
1.1. Tehnika kodus
1.2. Otstarve ja nõuded
1.3. Seadme hinna kujunemine
1.4. Seadme energiaahel
Tasuta tutvumiseks!
1.5. Seadme infoahel

2. Mis materjalist seadmeid valmistatakse?

Järg
Peatükk
2.1. Materjali omadused
2.2. Materjali vormimine
2.3. Materjali hind ja keskkonnamõju

3. Kuidas energiat mõistlikumalt tarbida?

Järg
Peatükk
3.1. Energia tarbimine
3.2. Soojus taastuvast energiast
3.3. Energiatarbimise reguleerimine

4. Kuidas tehnika on aja jooksul arenenud?

Järg
Peatükk
4.1. Erinevad tehnilised lahendused
4.2. Tehniliste lahenduste areng

5. Kuidas seadmed töötavad?

Järg
Peatükk
5.1. Tööpingid
5.2. Tööpingi kasutamine
5.3. Elektrienergia
5.4. Seadmed
5.5. Signaali edastamine

6. Kuidas seadmeid valmistatakse?

Järg
Peatükk
6.1. Raalprojekteerimine
6.2. Tööplaani koostamine
6.3. Töökoht
6.4. Valmistamine
6.5. Tootmise kontrollimine

7. Lisad

Järg
Peatükk
7.1. Impressum
7.2. Mõisted
7.3. Sõnaseletused
Palun oota