Peatükk 1.2 (LÕK mat 9 I)

Arvu järgud

15. Kirjuta arvud tabelisse.

649, 190 000, 38 026, 1 000 000, 200 050, 7850, 460 068

Klassid

Miljonite klass

Tuhandete klass

Ühtede klass

Järgud

SM

KM

M

ST

KT

T

S

K

Ü

16. Joonesta vihikusse arvu järkude tabel. Kirjuta tabelisse arvud:

1) seitsesada kakskümmend kuus

2) kaheksakümmend tuhat kaks

3) neli tuhat nelikümmend

4) kuussada kuuskümmend üheksa

5) üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa

6) kaheksasada kakskümmend viis tuhat kakssada kuus

7) kolmsada tuhat seitse

8) viissada seitsekümmend seitse tuhat kuuskümmend

Väikseim kirjutatud arv oli .

Suurim kirjutatud arv oli .

17. Kirjuta arvud nii, et miljonite, tuhandete ja ühtede klasside vahel oleks väike vahe.

Näide:

627 901

56789

450007

100000

301006

200001

10200

109923

46666

Jäta meelde

Viiekohalises arvus jäetakse väike vahe numbri vahele.

Kuuekohalises arvus jäetakse väike vahenumbri vahele.

Seitsmekohalises arvus jäetakse väike vahe janumbri vahele.

18. Loe arvud. Määra järguühikud.

Arv

Arvus on

825

5

825 000

8

2352

3

408 720

2

Arv

Arvus on

309 600

9

740 007

4

1 000 000

1

47 389

8

19. Kirjuta arvud. Loe.

Klassid

Miljonite klass

Tuhandete klass

Ühtede klass

Järgud

ARV

SM

KM

M

ST

KT

T

S

K

Ü

7

2

5

3

9

9

9

4

0

8

4

6

4

0

2

5

0

0

3

0

Klassid

Miljonite klass

Tuhandete klass

Ühtede klass

Järgud

ARV

SM

KM

M

ST

KT

T

S

K

Ü

7

0

3

8

0

0

9

6

0

1

0

8

3

4

0

0

6

0

5

0

8

0

4

0

1

0

0

0

0

0

0

20. Esita arvud järkarvude summana.

Näide:

37 235 = 30 000 + 7000 + 200 + 30 + 5

  48 936 =  +  +  +  + 

194 272 =  +  +  +  +  + 

600 600 =  + 

869 050 =  +  +  + 

21. Kirjuta arv, mille järkarvude summa on antud.

Näide:

70 000 + 1000 + 500 + 40 + 2 = 71 542

30 000 + 4000 + 300 + 50 + 2 = 

100 000 + 50 000 + 3000 + 600 + 20 + 1 = 

80 000 + 800 + 40 + 5 = 

9000 + 800 + 3 = 

22. Mitu kümnelist on igas järgnevas arvus?

800 013

690

7809

510 070

98 003

500 070

23. Mitu sajalist on igas järgnevas arvus?

40 200

7700

75 067

509 100

134 954

190 770

24. Mitu tuhandelist on igas järgnevas arvus?

145 000

360 007

38 459

706 260

890 345

54 100

25. Esita arvud järkarvude summana.

     5809 =  +  + 

  17 790 =  +  +  + 

510 002 =  +  + 

124 006 =  +  +  + 

176 000 =  +  + 

204 060 =  +  + 

700 000 = 

310 004 =  +  + 

26. Sobita sõnade ja numbritega kirjutatud arvud.

 • 527 302
 • 302 015
 • 403 049
 • 30 408

viissada kakskümmend seitse tuhat kolmsada kaks

nelisada kolm tuhat nelikümmend üheksa

kolmkümmend tuhat nelisada kaheksa

kolmsada kaks tuhat viisteist

 • 400 076
 • 100 306
 • 1 000 000
 • 100 011

ükssada tuhat kolmsada kuus

nelisada tuhat seitsekümmend kuus

üks miljon

sada tuhat üksteist

27. Kirjuta väikseim ...

ühekohaline arv

kahekohaline arv

kolmekohaline arv

neljakohaline arv

viiekohaline arv

kuuekohaline arv

seitsmekohaline arv

28. Vali arv, milles on ...

4 kümnetuhandelist, 8 tuhandelist, 5 sajalist, 3 ühelist

9 sajalist, 4 kümnelist, 3 ühelist

5 tuhandelist, 3 sajalist, 6 kümnelist, 4 ühelist

5 sajatuhandelist, 3 kümnetuhandelist, 4 tuhandelist, 2 sajalist

9 kümnetuhandelist, 3 tuhandelist, 5 sajalist

8 sajatuhandelist, 9 kümnelist

7 kümnetuhandelist, 6 sajalist, 4 kümnelist

3 sajatuhandelist, 9 tuhandelist, 5 ühelist

29. Lohista arvud sobivasse veergu.

   • 65 000
   • 642
   • 56 487
   • 5000
   • 48
   • 696
   • 35
   • 20 674
   • 20 701
   • 97 989
   • 20 003
   • 635

   Pane tähele

   Paarisarvudel on viimane number ehk üheliste number kas.

   Paaritutel arvudel on viimane number ehk üheliste number kas.

   30. Täida tabel.

   Kirjuta keskmisesse lahtrisse vähemalt viiekohalised arvud. Seejärel täida esimene ja viimane lahter.

   Eelnev arv

   Paarisarv

   Järgnev arv

   Eelnev arv

   Paaritu arv

   Järgnev arv

   Palun oota