Õppekomplekt (LÕK mat 9 I)

Matemaatika 9. klassile, I osa. Lihtsustatud õppekava

Autorid
Ragne Kuusk, Kadri Männiksaar
Ülesannetekogu autorid
Ragne Kuusk, Kadri Männiksaar
Väljaandja
Haridus- ja Teadusministeerium
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 30 peatükki ning 681 ülesannet, millest 597 on õpikus ja 84 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Ragne Kuusk, Kadri Männiksaar
 • Ülesannetekogu autorid
  Ragne Kuusk, Kadri Männiksaar
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  9. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Haridus- ja Teadusministeerium
 • Õppekava
  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 2010
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Numeratsioon 1 000 000 piires

Järg
Peatükk
1.1. Arvu koht naturaalarvude reas
1.2. Arvu järgud
1.3. Arvude võrdlemine
1.4. Ümardamine

2. Rooma numbrid

Järg
Peatükk
2.1. Rooma numbrid

3. Nimega arvude teisendamine

Järg
Peatükk
3.1. Pikkusühikute teisendamine
3.2. Massiühikute teisendamine
3.3. Rahaühikute teisendamine
3.4. Ajaühikute teisendamine
3.5. Mahuühikute teisendamine
3.6. Kordamine

4. Kalkulaatori ehk taskuarvuti kasutamine

Järg
Peatükk
4.1. Kalkulaatori ehk taskuarvuti kasutamine

5. Kirjalik liitmine ja lahutamine 1 000 000 piires

Järg
Peatükk
5.1. Kirjalik liitmine ja lahutamine 1 000 000 piires erijuhtudeta
5.2. Kirjalik liitmine ja lahutamine 1 000 000 piires erijuhtudega

6. Puuduva tehtekomponendi leidmine liitmisel ja lahutamisel

Järg
Peatükk
6.1. Puuduva tehte­komponendi leidmine liitmisel
6.2. Puuduva tehte­komponendi leidmine lahutamisel
6.3. Kordamine

7. Mitmenimeliste arvude liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
7.1. Mitme­nimeliste arvude liitmine ja lahutamine

8. Korrutamine ja jagamine kahekohalise arvuga

Järg
Peatükk
8.1. Korrutamine ja jagamine kahekohalise arvuga erijuhtudeta
8.2. Korrutamine ja jagamine kahekohalise arvuga erijuhtudega

9. Korrutamine ja jagamine kolmekohalise nulliga lõppeva arvuga

Järg
Peatükk
9.1. Korrutamine ja jagamine kolmekohalise nulliga lõppeva arvuga

10. Aritmeetiline keskmine

Järg
Peatükk
10.1. Aritmeetiline keskmine

11. Puuduva tehtekomponendi leidmine korrutamisel ja jagamisel

Järg
Peatükk
11.1. Puuduva tehte­komponendi leidmine korrutamisel ja jagamisel

12. Nimega arvude korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga

Järg
Peatükk
12.1. Nimega arvude korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga

13. Nimega arvude korrutamine ja jagamine kahekohalise arvuga

Järg
Peatükk
13.1. Nimega arvude korrutamine ja jagamine kahekohalise arvuga I
13.2. Nimega arvude korrutamine ja jagamine kahekohalise arvuga II

14. Pindala

Järg
Peatükk
14.1. Pindalaühikud
14.2. Pindala arvutamine

15. Õpetajale

Järg
Peatükk
15.1. Impressum
15.2. Soovitused digitaalse õppevara kasutamiseks
Palun oota