Peatükk 4.1 (LÕK mat 9 I)

Kalkulaatori ehk taskuarvuti kasutamine

Kalkulaator

Kalkulaator ehk taskuarvuti on väike elektrooniline vahend arvutamiseks.

Kalkulaatoriga saad kontrollida, kas oled õigesti arvutanud.

Kalkulaatori funktsiooni leiad ka mobiiltelefonist ning laua- ja sülearvutist.

Olulisemad nupud taskuarvutil

ON/AC 

 ON/C

Saad lülitada kalkulaatori sisse. Sisselülitatud kalkulaatoril saad puhastada ekraani. 

CE

Saad kustutada ekraanilt viimasena sisestatud numbri. 

OFF 

Saad kalkulaatori välja lülitada.

+ – 

× ÷

Saad valida vajaliku tehte: liitmine; lahutamine; korrutamine; jagamine.

=

Saad leida vastuse. 

.

Saad panna koma. 

0 … 9

Saad valida vajaliku numbri.

Näide 1. Liitmine, lahutamine, 
korrutamine, jagamine

Arvude 4076 ja 399 summa leidmiseks:

  1. lülita kalkulaator sisse või kustuta eelmised numbrid ekraanilt
  2. vajuta numbreid 4, 0, 7, 6
  3. vajuta +
  4. vajuta numbreid 3, 9, 9
  5. vajuta =
  6. vaata, mis said vastuseks (4475)

Näide 2. Mitmetehtelised avaldised

Mitme tehtega avaldiste puhul jälgi hoolikalt tehete järjekorda.

Avaldise 57 900 – 7 ⋅ 4000 vastuse leidmisel:

  1. leia esimesena korrutise 7 ⋅ 4000 väärtus (28 000) ja kirjuta see üles
  2. puhasta ekraan numbritest
  3. lahuta arvust 57 900 saadud korrutise väärtus (vastuseks saad 29 900)
Tekst õpetajale
Telefoni kalkulaator arvestab ise tehete järjekorda.
Palun oota