Peatükk 9.1 (LÕK mat 9 I)

Korrutamine ja jagamine kolmekohalise nulliga lõppeva arvuga

Pane tähele

Arvu korrutamisel kolmekohalise nulliga lõppeva arvuga:

 1. jätan nulli(d) tähele panemata;
 2. korrutan esimese teguri teise teguri ühelisega;
 3. esimest osakorrutist hakkan kirjutama teise teguri üheliste järgu alla;
 4. korrutan esimese teguri teise teguri kümnelisega;
 5. teist osakorrutist hakkan kirjutama teise teguri kümneliste järgu alla;
 6. liidan saadud osakorrutised;
 7. saadud korrutisele lisan lõppu nii mitu nulli, kui mitu nulli on mõlema teguri lõpus kokku.

Näide 1:

Näide 2:

Arvu jagamisel kolmekohalise nulliga lõppeva arvuga:

 1. jätan jagatava lõpust ära nii mitu nulli, kui mitu on neid jagajas;
 2. alustan jagamist siis, kui järkudest moodustuv arv on jagajast suurem või sellega võrdne;
 3. jagan saadud arvu jagajaga ja kirjutan vastuse jagatisse;
 4. korrutan saadud arvu jagajaga, et saaksin teada, mis arvu tegelikult jagasin;
 5. lahutan, et saaksin teada, mitu järguühikut jäi veel jagada (jääk peab olema väiksem kui jagaja);
 6. toon järgmise järgu alla;
 7. jätkan jagamist samamoodi kuni lõpuni.

Näide 3:

Näide 4:

183. Arvuta peast.

4 ⋅ 200 = 

2 ⋅ 130 = 

3 ⋅ 350 = 

5 ⋅ 470 = 

630 : 3 = 

840 : 6 = 

900 : 5 = 

600 : 4 = 

4 ⋅ 2400 = 

2 ⋅ 3600 = 

3 ⋅ 2800 = 

6 ⋅ 2900 = 

4200 : 7 = 

8100 : 3 = 

7800 : 6 = 

6500 : 5 = 

184. Lahenda ülesanne. Arvutused tee vihikus.

Kolmeosalise eesti keele tööraamatu igas köites on 120 lehekülge. Ühel leheküljel on umbes 250 sõna. Mitu sõna on tööraamatu igas osas? Mitu sõna on kolmes köites kokku?

Täida tabel.

I osa

II osa

III osa

lk

lk

lk

sõna leheküljel

sõna leheküljel

sõna leheküljel

sõna kokku

sõna kokku

sõna kokku

Vastus: Tööraamatu kolmes osas on kokku  sõna.

185. Lahenda ülesanne.

Onu Paul ostis järelmaksuga 6400 eurot maksva auto. Sissemaksuks andis ta 640 eurot. Kui kaua maksis onu Paul auto järelmaksu, kui iga kuu tuli tal maksta 240 eurot?

Vastus: Onu Paul maksis auto järelmaksu  kuud ehk  aastat.

186. Määra tehete järjekord. Arvuta taskuarvutiga.

1) 25 ⋅ 360 – 13 ⋅ 190 + 13 650 : 650

I tehte vastus 

II tehte vastus 

III tehte vastus 

IV tehte vastus 

Lõppvastus 

3) 386 ⋅ 920 + 87 100 : 670 – 223 300 : 110

I tehte vastus 

II tehte vastus 

III tehte vastus 

IV tehte vastus 

Lõppvastus 

4) 1301 ⋅ 540 – 2266 ⋅ 190 + 290 000 : 200 =

I tehte vastus 

II tehte vastus 

III tehte vastus 

IV tehte vastus 

Lõppvastus 

2) 31 ⋅ 270 + 314 820 : 330 – 750 600 : 150 = 

I tehte vastus 

II tehte vastus 

III tehte vastus 

IV tehte vastus 

Lõppvastus 

187. Leia korrutis.

 • 132 370
 • 141 360
 • 54 760
 • 78 010
 • 70 380

148 ⋅ 370 =

269 ⋅ 290 =

391 ⋅ 180 =

589 ⋅ 240 =

427 ⋅ 310 =

 • 366 520
 • 804 000
 • 781 280
 • 830 340
 • 817 950

2156 ⋅ 170 =

3895 ⋅ 210 =

1977 ⋅ 420 =

4112 ⋅ 190 =

3216 ⋅ 250 =

188. Leia jagatis. Rühmita paaris- ja paaritud arvud.

 • 542
 • 289
 • 324
 • 2387
 • 199

109 820 : 380 =

132 840 : 410 =

157 180 : 290 =

101 490 : 510 =

405 790 : 170 =

   • 542
   • 2387
   • 324
   • 289
   • 199

   189. Lahenda ülesanne.

   Vastvalminud kohvikusse osteti 30 lauda hinnaga 180 eurot tükk, 120 tooli hinnaga 129 eurot tükk ning 5 riidenagi hinnaga 420 eurot tükk. Kui palju läks maksma kohvikuruumi sisustus?

   Täida tabelis lüngad.

   Mööbel

   Kogus

   Tüki hind

   Maksu­mus

   Lauad

    €

    €

   Toolid

    €

    €

   Nagid

    €

    €

   Vastus: Kohviku sisustus maksis  eurot.

   190. Arvuta kalkulaatoriga. Vali õige vastus.

   208 ⋅ 720 : 360 = 

   706 ⋅ 480 : 960 = 

   900 ⋅ 140 : 280 = 

   895 810 : 290 ⋅ 240 = 

   785 910 : 690 ⋅ 640 = 

   654 500 : 500 ⋅ 700 = 

   191. Lahenda ülesanne.

   Kooli raamatukogusse telliti „Kirjatehnika” vihikuid. Kumbagi osa telliti 120 eksemplari. Tellimuse eest maksti kokku 960 eurot. Leia ühe „Kirjatehnika” vihiku hind.

   1. Mitu "Kirjatehnika" vihikut telliti kokku?

    = 

   2. Kui palju maksis üks vihik?

    € =  €

   Vastus: Ühe "Kirjatehnika" vihiku hind oli  eurot.

   Palun oota