Peatükk 11.1 (LÕK mat 9 I)

Puuduva tehte­komponendi leidmine korrutamisel ja jagamisel

Tuleta meelde puuduva teguri leidmine

Näide 1:

Mis arvu tuleb korrutada 10-ga, et saada 400?

Näide 2:

Mis arvuga tuleb korrutada 30, et saada 600?

210. Leia puuduv tegur. Arvuta kirjalikult vihikus.

x ∙ 35 = 84 630

x ∙ 19 = 106 628

x ∙ 65 = 208 455

x ∙ 72 = 116 784

Järjesta vastused alates väikseimast.

 • 2418
 • 1622
 • 5612
 • 3207

53 ∙ x = 324 784

17 ∙ x = 105 723

46 ∙ x = 115 138

81 ∙ x = 165 240

Järjesta vastused alates suurimast.

 • 6128
 • 6219
 • 2040
 • 2503

Puuduva teguri leiantehtega.

211. Koosta avaldis. Arvuta kalkulaatoriga.

I tegur

II tegur

Korrutis

1.

x

60

240 360

2.

56

x

283 920

3.

x

27

217 080

4.

370

x

388 500

1.

2.

3.

4.

Tuleta meelde puuduva jagatava ja jagaja leidmine

Näide 3:

Mis arvuga tuleb jagada 300, et saada 30?

Näide 4:

Mis arv tuleb jagada 15-ga, et saada10?

212. Leia puuduv jagaja. Arvuta kirjalikult vihikus.

82 946 : x = 67

228 432 : x = 48

118 017 : x = 31

201 816 : x = 24

Järjesta vastused alates väikseimast.

 • 1238
 • 8409
 • 3807
 • 4759

119 821 : x = 13

295 260 : x = 42

226 408 : x = 26

148 200 : x = 39

Järjesta vastused alates suurimast.

 • 9217
 • 3800
 • 8708
 • 7030

Puuduva jagaja leiantehtega.

213. Leia puuduv jagatav. Arvuta kirjalikult vihikus.

x : 18 = 9213

x : 94 = 2789

x : 41 = 6072

x : 52 = 3998

Järjesta vastused alates väikseimast.

 • 248 952
 • 165 834
 • 207 896
 • 262 166

x : 87 = 4890

x : 21 = 5294

x : 33 = 7206

x : 61 = 4901

Järjesta vastused alates suurimast.

 • 237 798
 • 425 430
 • 298 961
 • 111 174

Puuduva jagatava leiantehtega.

214. Lahenda ülesanded kalkulaatoriga.

1. Üks tegur on 38, korrutis on 59 584. Leia teine tegur.

Teise teguri leidmisekskorrutise.

Teine tegur on .

2. Jagatav on 186 210, jagatis on 45. Leia jagaja.

Jagaja teada saamiseks jaganjagatisega.

Jagaja on .

3. Üks tegur on 340, korrutis on 451 180. Leia teine tegur.

Jagadesteadaolevasaan teada teise teguri, mis on .

4. Jagaja on 270, jagatis on 2138. Leia jagatav.

Jagatava leidmiseksomavahelja.

Jagatav on .

215. Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Hulgilaos oli 35 kasti viinamarju, mis kaalusid 700 kg. Kui palju kaalus üks kast viinamarju?

x

=

kg

x

=

kg

x

=

kg

Vastus: Kast viinamarju kaalus  kilogrammi.

216. Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult vihikus.

 • 6914
 • 3275
 • 949 000

1. Mis arvuga tuleb korrutada 87, et saada 284 925?

Arvuga

2. Mis arvuga tuleb jagada 829 680, et saada 120?
Arvuga

3. Mis arv tuleb jagada 250-ga, et saada 3796?
Arv

217. Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Tõnis käis koolivaheajal talus abitööliseks. Poiss teenis kuue nädalaga 840 €. Kui palju teenis poiss nädalas?

x

=

x

=

x

=

Vastus: Tõnis teenis nädalas  eurot.

218. Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Kaire hakkas lugema põnevat raamatut. Nelja tunni pärast oli tüdrukul 156-leheküljeline teos läbi loetud. Mitu lehekülge luges Kaire ühes tunnis?

Koosta avaldis. Tundmatu on esimesel kohal.

 • :
 • =
 • x
 • 4
 • 156 lk

Leia puuduv tehtekomponent. Arvuta kalkulaatoriga.

 • :
 • =
 • x
 • 4
 • 156 lk

Vastus: Kaire luges ühes tunnis  lehekülge.

219. Koosta avaldis. Arvuta vihikus ja kontrolli.

Jagatav

Jagaja

Jagatis

1.

x

45

2096

2.

35 260

x

41

3.

x

330

2511

4.

48 190

x

610

1.

2.

3.

4.

220. Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Plankaed pikkusega 15 meetrit on ehitatud 50 mm laiustest laudadest. Mitu lauda kulus plankaia ehitamiseks?

Vastus: Aia ehitamiseks kulus  lippi.

221. Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Viiekümneliitrilise bensiinipaagi tankimine maksis 72 eurot 50 senti. Kui palju maksis liiter bensiini?

Kõigepealt teisendan.

Seejärel koostan avaldise:

 x s

Leian tundmatu:

x

x

Vastus: Üks liiter bensiini maksis  euro ja  senti.

222. Leia puuduv tehtekomponent. Kontrolli taskuarvutiga.

x

44

=

103 400

x

=

93

x

=

504 339

x

=

x

:

120

=

3804

x

=

225 400

:

x

=

230

x

=

223. Koosta avaldis. Arvuta kalkulaatoriga.

 • :
 • =
 • x
 • 78
 • 2907
 • 226 746

1. Jagatav on tundmatu, jagaja on 78. Jagatis on 2907. Leia jagatav.

Jagatav on.

 • :
 • =
 • x
 • 310
 • 1974
 • 611 940

2. Esimene tegur on 310, teine tegur on tundmatu. Korrutis on 611 940. Leia teine tegur.

Teine tegur on.

 • :
 • =
 • x
 • 88
 • 170
 • 14 960

3. Jagatav on 14 960, jagaja on tundmatu. Jagatis on 88. Leia jagaja.

Jagaja on.

224. Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Eero teenib aastas 18 552 eurot. Kui suur on noormehe kuupalk?

Koosta avaldis. Tundmatu on esimesel kohal.

 • :
 • =
 • x
 • 12
 • 18 552 €

Leia puuduv tehtekomponent. Arvuta kalkulaatoriga.

 • :
 • =
 • x
 • 12
 • 18 552 €

Vastus: Eero teenib kuus  eurot.

225. Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Jaana mõtles ühe arvu, korrutas selle 87-ga ja sai 880 440. Mis arvu mõtles Jaana?

Vali võrdus.

 • 880 440 : x = 87
 • x ⋅ 87 = 880 440

Vali lahendus. Arvuta kalkulaatoriga.

 • x = 880 440 : 87
 • x = 87 ⋅ 880 440

Vastus: Jaana mõtles arvu .

226. Sobita avaldised. Arvuta. Vali sobiv vastus.

 • 240 ⋅ x = 788 880
 • x ⋅ 110 = 611 050
 • x ⋅ 320 = 609 600
 • 170 ⋅ x = 553 690

1. I tegur on tundmatu, II tegur on 320.

2. Korrutis on 553 690.

3. Korrutises on neli kaheksat.

4. Üks teguritest on 110.

1. x = ...

 • 1095
 • 1905
 • 1095

2. x = ...

 • 3257
 • 3227
 • 3627

3. x = ...

 • 5565
 • 5655
 • 5555

4. x = ...

 • 2387
 • 3287
 • 3278

227. Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Ehitusele toodi 900 telliskivi kogukaaluga 3 t 870 kg. Leia ühe tellise kaal.

Kõigepealt teisendan.

Seejärel koostan avaldise:

x kg

Leian tundmatu:

x

x

Vastus: Üks telliskivi kaalus  kilogrammi ja  grammi.

228. Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehtekomponenti.

Reisipaketi maksumus oli 14 800 eurot. Mitmeliikmeline oli reisiseltskond, kui üks inimene maksis reisi eest 740 eurot.

Koosta avaldis. Tundmatu on esimesel kohal.

 • :
 • =
 • x
 • 740 €
 • 14 800 €

Leia puuduv tehtekomponent. Arvuta kalkulaatoriga.

 • :
 • =
 • x
 • 740 €
 • 14 800 €

Vastus: Reisiseltskonda kuulus  inimest.

229. Sobita avaldised. Arvuta. Vali vastus.

 • 420 000 : x = 50
 • x : 160 = 2354
 • x : 980 = 140
 • 112 200 : x = 170

1. Jagatis on 140.

2. Vähendatavas on neli nulli.

3. Jagaja on 160.

4. Avaldises on kolm ühte.

1. x = ...

 • 157 200
 • 173 200
 • 137 200

2. x = ...

 • 666
 • 660
 • 606

3. x = ...

 • 376 604
 • 367 640
 • 376 640

4. x = ...

 • 4300
 • 3400
 • 3040

230. Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult vihikus.

 • :
 • =
 • x
 • 47
 • 407
 • 564 141
 • 560 141

1. Esimene tegur on nelikümmend seitse, korrutis on viissada kuuskümmend neli tuhat sada nelikümmend üks. Leia teine tegur.

x =

 • :
 • =
 • x
 • 70
 • 17
 • 364 753
 • 364 735

2. Jagatav on kolmsada kuuskümmend neli tuhat seitsesada kolmkümmend viis. Jagatis on seitseteist. Leia jagaja.

x =

 • :
 • =
 • x
 • 908
 • 980
 • 357 700
 • 375 700

3. Teine tegur on üheksasada kaheksakümmend. Korrutis on kolmsada viiskümmend seitse tuhat seitsesada. Leia esimene tegur.

x =

 • :
 • =
 • x
 • 500
 • 5000
 • 1255
 • 1225

4. Jagaja on viissada, jagatis on tuhat kakssada viiskümmend viis. Leia jagatav.

x =

 • :
 • =
 • x
 • 220
 • 202
 • 2005
 • 2050

5. Jagaja on kakssada kakskümmend, jagatis on kaks tuhat viiskümmend. Leia jagatav.

x =

231. Mõtle, kuidas leiad vastuse. Arvuta kalkulaatoriga.

 • 984
 • 3211
 • 6987

1. Mis arvuga tuleb korrutada 260, et saada 834 860?
Arvuga

2. Mis arvuga tuleb jagada 590 400, et saada 600?
Arvuga

3. Mis arv tuleb korrutada 66-ga, et saada 461 142?
Arv

232. Vali avaldisse sobiv tundmatu tehtekomponendi väärtus.

29 002 : x = 17

 • 1706
 • 493 034

x · 13 = 28 236

 • 367 068
 • 2172

38 880 : x = 16

 • 2430
 • 622 080

15 ⋅ x = 29 805

 • 447 075
 • 1987

x : 110 = 440

 • 4
 • 48 400

x ⋅ 16 = 20 320

 • 1270
 • 325 120

233. Arvuta kirjalikult vihikus. Sobita puuduvad arvud.

 • 13 056
 • 4967
 • 229 180
 • 790

∙ 63 = 312 921

: 35 = 6548

35 ∙ = 456 960

27 650 : = 35

 • 380
 • 740
 • 330 672
 • 8564

∙ 84 = 62 160

: 83 = 3984

67 ∙ = 573 788

20 140 : = 53

 • 9807
 • 520
 • 474 266
 • 9060

∙ 27 = 264 789

: 74 = 6409

38 ∙ = 344 280

35 880 : = 69

Palun oota