Peatükk 13.1 (LÕK mat 9 I)

Nimega arvude korrutamine ja jagamine kahekohalise arvuga I

Pane tähele

Nimega arvu korrutamisel kahekohalise arvuga:

 1. teisendan mitme nimega arvu ühenimeliseks;
 2. korrutan esimese teguri teise teguri ühelisega;
 3. esimest osakorrutist hakkan kirjutama teise teguri üheliste järgu alla;
 4. korrutan esimese teguri teise teguri kümnelisega;
 5. teist osakorrutist hakkan kirjutama teise teguri kümneliste järgu alla;
 6. liidan saadud osakorrutised;
 7. teisendan vastuse nii suurteks ühikuteks kui võimalik.

15 kg 550 g ⋅ 23 = 357 kg 650

252. Arvuta kirjalikult vihikus.

43 km 120 m ∙ 21 =

6 m 44 cm ∙ 32 =

7 kg 300 g ∙ 44 =

12 € 15 s ∙ 19 =

7 cm 4 mm ∙ 35 =

15 km 200 m ∙ 25 =

3 kg 150 g ∙ 20 =

7 m 30 cm ∙ 44 =

253. Lahenda ülesanne.

Õpetaja ostis oma klassi 12 õpilasele kingituseks päkapiku hinnaga 2 eurot 55 senti. Kui palju maksis õpetaja ostu eest?

Teisendan:

2 € 55 s =  s

Koostan avaldise ja arvutan kirjalikult vihikus:

 s  = 

Vastus: 

Pane tähele

Nimega arvu jagamisel kahekohalise arvuga:

 1. teisendan mitme nimega arvu ühenimeliseks;
 2. alustan jagamist siis, kui järkudest moodustuv arv on jagajast suurem või sellega võrdne;
 3. jagan saadud arvu jagajaga ja kirjutan vastuse jagatisse;
 4. korrutan saadud arvu jagajaga, et saaksin teada, mis arvu ma tegelikult jagasin;
 5. lahutan, et saaksin teada, mitu ühikut jäi veel jagada (jääk peab olema väiksem kui jagaja);
 6. toon järgmise järgu alla;
 7. jätkan jagamist samamoodi kuni lõpuni;
 8. teisendan vastuse nii suurteks ühikuteks kui võimalik.

14 km 340 m : 15 = 956 m

254. Arvuta kirjalikult vihikus.

37 m 44 cm : 24 =

81 € 75 s : 25 =

29 m 5 cm : 35 =

118 km 750 m : 19 =

84 ts 24 kg : 54 =

269 m 4 cm : 38 =

5 t 428 kg : 23 =

358 € 20 s : 18 =

255. Lahenda ülesanne.

Teetöölistele osteti 692 euro 45 sendi eest 55 uut helkurvesti. Leia ühe helkurvesti maksumus.

Teisendan:

692 € 45 s =  s

Koostan avaldise ja arvutan kirjalikult vihikus:

 s  =  

Vastus: 

256. Arvuta kalkulaatoriga. Sobita vastused.

 • 431 € 60 s
 • 279 km 400 m
 • 5900 € 51 s
 • 432 km 960 m

13 km 120 m ⋅ 33 =

25 km 400 m ⋅ 21 =

33 € 20 s ⋅ 13 =

74 € 69 s ⋅ 79 =

 • 41 € 33 s
 • 33 kg 200 g
 • 80 € 70 s
 • 23 kg 300 g

489 kg 300 g : 21 =

431 kg 600 g : 13 =

846 € 60 s : 20 =

3066 € 60 s : 38 =

257. Lahenda ülesanne.

Teetöölised asfalteerisid 11 päevaga 13 km 750 m Piibe maanteest. Nende tööjõudlus oli iga päev ühesugune. Kui pikk maantee osa asfalteeriti igal päeval?

Teisendan:

46 km 750 m =  m

Koostan avaldise ja arvutan kirjalikult vihikus:

 m  = 

Vastus: 

258. Lahenda ülesanne.

Toivo on tippspetsialist. Tema septembrikuu netotöötasu oli 1512 eurot 50 senti. Selles kuus oli 22 tööpäeva. Töötunde oli septembrikuus 176. Kui suur oli Toivo ühe päeva teenistus? Mitu tundi töötas Toivo päevas?

Vastus: Toivo tööpäev kestis  tundi. Päevas teenis Toivo  eurot ja  senti. 

259. Kooli puhvetisse telliti mitmesuguseid kaupu. Leia, kui palju läks kogu tellimus maksma.

Kauba nimetus

Hind

Kogus

Maksumus kokku

Ahjuõuna jogurt

1 € 29 s

14

 €  s

Karums glasuur­kohuke

39 s

21

 €  s

Emma kohupiima­kreem

79 s

21

 €  s

Piima­šokolaad kookosega

1 € 49 s

11

 €  s

Soola­pähklid

1 € 57 s

11

 €  s

Granini jõhvika­jook

2 € 19 s

12

 €  s

Snickers'i 4-pakk

1 € 89 s

10

 €  s

Tellimuse maksumus kokku

 €  s

260. Lahenda ülesanne.

Hulgilattu toodi 49 kg 200 g küpsiseid. Need pakiti karpidesse, millest igaüks mahutas 200 g. Mitu küpsisekarpi saadeti kauplustesse?

Teisendan:

49 kg 200 g =  g

Koostan avaldise ja arvutan kirjalikult vihikus:

 g  g = karpi

Vastus: 

261. Arvuta kirjalikult vihikus.

6 km 574 m ⋅ 35 =

7 kg 280 g ⋅ 63 =

9 € 72 s ⋅ 82 =

162 t 288 kg : 18 =

198 m 45 cm : 49 =

477 € 25 s : 23 =

262. Leia sobivad vastused arutelu käigus.

 • 191 ööp 8 h
 • 46 s
 • 69 min 59 sek
 • 2 ööp 21 h
 • 5 ööp 14 h
 • 5 h 23 min

5 min 23 sek ⋅ 13 =

21 h 42 min ⋅ 20 =

4 ööp 16 h ⋅ 41 =

11 min 30 sek : 15 =

204 h 34 min : 38 =

140 ööp 21 h : 49 =

263. Lahenda ülesanne.

Lambakasvatuses pügati lambaid. 63 lambalt saadi igalt 4 kg 750 g villa, 52 lambalt igalt 3 kg 800 g villa ja 35 lambalt igalt 5 kg 200 g villa. Kui suure koguse villa viis lambakasvataja käsitöölistele?

Vastus: Lambakasvataja voos käsitöölistele  kg  g villa.

264. Lahenda ülesanne. Kasuta kalkulaatorit.

Leia osalise tööajaga töötava telefonimüügi konsultandi poole aasta keskmine netotöötasu.

Kuu

Palk

Kuu

Palk

Jaanuar

639 € 12 s

Juuli

328 € 75 s

Veebruar

628 € 87 s

August

328 € 75 s

Märts

639 € 12 s

September

631 € 90 s

Aprill

631 € 90 s

Oktoober

639 € 12 s

Mai

639 € 12 s

November

631 € 90 s

Juuni

328 € 75 s

Detsember

691 € 70 s

Aastapalk on  eurot.

Keskmine kuupalk on  eurot  senti. 

265. Koosta andmete põhjal ülesanne. Lahenda.

Vastus: 

266. Määra tehete järjekord. Arvuta kirjalikult vihikus.

(253 km 960 m : 28) + (4 km 275 m : 45)(176 km 680 m : 35)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


(24 min 12 sek ∙ 13)(16 min 9 sek ∙ 11) + 33 min 47 sek

1. 

2. 

3. 

4. 

Teisendan suuremateks ühikuteks


267. Leia sobivad vastused arutelu käigus.

 • 2567 € 40 s
 • 1 h 9 min 33 sek
 • 3 ööp 8 h
 • 335 € 73 s
 • 96 ööp 18 h

17 € 67 s ∙ 19 =

58 € 35 s ∙ 44 =

5 h 20 min ∙ 15 =

3 ööp 14 h ∙ 27 =

2 min 7 sek ∙ 33 =

34 cm 8 mm ∙ 36 =

66 m 7 dm ∙ 27 =

6 km 50 m ∙ 49 =

11 ts 9 kg ∙ 35 =

12 t 7 ts ∙ 56 =

268. Leia sobivad vastused arutelu käigus.

 • 304 € 65 s
 • 13 h 17 min
 • 2 ööp 12 h
 • 84 s
 • 7 h 35 min

22 € 68 s : 27 =

7311 € 60 s : 24 =

159 h 24 min : 12 =

27 ööp 12 h : 11 =

182 h : 24 =

589 km 596 m : 84 =

757 km 600 m : 25 =

142 t 80 kg : 37 =

1126 ts 20 kg : 15 =

275 kg 500 g : 19 =

269. Lahenda ülesanne.

Ühe võileiva valmistamiseks kulub 20 g võid, 25 g juustu, 30 g vorsti ja 150 g leiba. Kui palju neid toiduaineid kulub 15 võileiva valmistamiseks?

Lohista vastused sobivatele toiduainetele.

300 g
375 g
450 g
2 kg 250 g

270. Lahenda ülesanne.

5797 kg õunu on vaja panna kastidesse, igasse kasti 17 kg. Mitu kasti on vaja, et mahutada kõik õunad?

kg : kg =

Vastus: Õunte mahutamiseks on vaja  kasti.

271. Koosta tabelis toodud andmete põhjal ülesandeid. Lahenda.

Külastajate hulk

Pileti hind suve­perioodil

Pileti hind talve­perioodil

Täispilet

53 478

9 €

6 €

Sooduspilet 

45 992

6 €

4 €

Perepilet

144 000

21 €

14 €

Sissepääs Perekaardiga

5025

14 €

9 €

Pilet lasteaia ja lastekodude grupi lapsele

11 870

2 €

1 €

Palun oota