Peatükk 2.3 (Eesti pärimusmuusika)

Laulumängud

Laulumängud

Videos räägib laulumängudest Meelika Hainsoo.

Meelika Hainsoo on rahvalaulude esitaja ja õpetaja. Samuti mängib ta rahvapärast viiulit ning hiiu kannelt. Meelika on õppinud pärimusmuusikat Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ja kaitsnud magistrikraadi rahvalaulu erialal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ühisõppekaval. Ta on olnud erinevate pärimusmuusikat esitatavate ansamblite koosseisus (Vägilased, Wirbel, Kiritöö, Armastuse ja Rõõmu Laulud jt.), teinud koostööd paljude hinnatud muusikute ja heliloojatega, andnud arvukalt kontserte Eestis ning välismaal. Praegu laulab ta ansamblites Lepaseree, Strand...Rand ja Unejõgi.

Laulumängud on selline osa rahvamängudest, kus tantsulist või draamaelementidega liikumist saadab laul. Laulumängud jagunevad kaheks: vanemad ja uuemad laulumängud. Vanemad laulumängud on seotud regilaulutraditsiooniga. Uuemad laulumängud on osa uuema rahvalaulu traditsioonist, neid nimetatakse ka ringmängudeks. Ringmängud jagunevad etendusmängudeks, kus etendatakse laulu sisu, ja vahetantsuga ringmängudeks, kus iga laulusalmi vahel tantsitakse tantsulaulu (vahelaulu) saatel.

Vanemad laulumängud

"Rikka- ja vaesemäng"

"Rikka- ja vaesemäng"

Hargla

Kasvavate ja kahanevate viirgude mäng. Valitakse rikas ja vaene mees. Kõik mängijad peale vaese mehe jäävad rikka mehe viirgu. Esiteks laulab ja liigub rikas mees oma lindudega kaheksa kõnnisammuga vaese mehe juurde ja kaheksa kõnnisammuga tagasi. Siis liigub vaene mees rikka poole. Sõnadega "kui ei anna, võtan ise" võtab vaene mees ühe rikka mehe linnu endale. Mäng kordub, kuni vaene mees on kõik rikka mehe linnud enda kätte saanud. Seejärel võivad rikas ja vaene rollid vahetada ning mäng saab otsast alata. Kui mängijaid on väga palju või soovitakse kiiresti viirge kahandada ja kasvatada, võib linde korjata mitmekaupa. Tavaliselt võtavad viimased, kes on vaeste viirgu sattunud, rikkalt uued linnud.

"Till-lill-lippu linnaksed"

Muhu

Mängijad seisavad kahes vastamisi viirus paarikaupa käest kinni hoides, paarid kõrvuti. Üks on üksik. Tema tuleb laulutaktis tantsides ühe vastasviirus oleva paari juurde, võtab emmal-kummal käest või käe alt kinni ja läheb koos temaga (samuti tantsides) vastasviirus seisjate vahele tagasi. Üksijäänu liigub omakorda vastasviirust uut paarilist otsima. Nii kordub sama tegevus laulu saatel. Lastega mängides ei ole tähtis värsiridade pikkuse ja liikumise kooskõla. Kui mängu põhisammud on selged, võib välja mõelda mitmesuguseid liikumisviise, kuidas uut paarilist otsima minna: kikivarvul, hüpates, kükis, selg ees, galopis jne. Valitud uus paariline peab sama liigutust järele tegema. Mängule võib põnevust lisada ka laulu tempot kiirendades. Seda mängu on mängitud nii viirus kui ringis.

"Till-lill-lippu linnaksed"

/: Till-lill-lippu linnassid, linnassid, linnassid, :/

/: Harju kukel kannussid, kannussid, kannussid. :/

/: Kukulind oli kuue sies, kuue sies, kuue sies, :/

/: lauluräästas rätikus, rätikus, rätikus. :/

/: Meil pole kukke tarviskid, tarviskid, tarviskid, :/

/: meie kana muneb muidugid, muidugid, muidugid! :/

Ringilised hoiavad üksteisel käest kinni ja laulavad. Ringi sees on kuningas, kes istub toolil, seisab või kõnnib teistele vastupidises suunas. Vahel on sees olnud ka kaks mängijat. Kui laul lõpeb, võtab kuningas pandi – kas sellelt, kellega kohakuti seisma jäi, või enda valitud mängijalt (istuv kuningas võib väljavalitu suunas näpuga näidata). Korraga võib pandi võtta ka mitmelt mängijalt. Kui pante on juba kogunenud küllalt palju (või igalt mängijalt), hakatakse neid lunastama. Kuningas annab ülesande ja kui see on täidetud, tagastab pandi omanikule.

"Kuningamäng" (Tori)

"Kuningamäng" (Mustjala)

Videos esitab ansambel Lepaseree oma versiooni laulumängust "Kuningamäng".

Uuemad laulumängud

"Aadamal oli seitse poega"

Tartu

Lauldes liigutakse ringis, keskel on üks mängija. Sõnadega "ja siis tegivad kõik nii" teeb seesolija ruttu ühe viguri või liigutuse, mida teised peavad kordama. Noortele mõeldud mängukirjelduses peab ringi sisse minema see, kellel vigur hästi välja ei tule. Väikeste lastega tasub kasutada vastupidist varianti: ringi sisse kutsutakse see, kes oskab kõige paremini liigutust järele teha. Laul hakkab otsast peale ja järgmine mängija teeb uue viguri.

"Aadamal oli seitse poega"

"Oh sa kena tammekene"

Palun oota