Peatükk 1.2 (LÕK mat 3 I)

Kahekohalise arvu koostis

12. Sobita puuduvad arvud.

  • 0
  • 1
  • 2
  • 5

13. Kirjuta pildi järgi puuduvad arvud.

K

Ü

K

Ü

1

0

3

K

Ü

K

Ü

1

0

K Ü

14. Kirjuta arvu kümnelised ja ühelised.

KÜ

18 =  K +  Ü

15 =  K +  Ü

10 =  K +  Ü

KÜ

11 =  K +  Ü

20 =  K +  Ü

17 =  K +  Ü

15. Kirjuta arv kümneliste ja üheliste järgi.

1 kümneline ja 6 ühelist

2 kümnelist ja 0 ühelist

1 kümneline ja 0 ühelist

1 kümneline ja 9 ühelist

1 kümneline ja 3 ühelist

1 kümneline ja 6 ühelist

1 kümneline ja 1 üheline

1 kümneline ja 4 ühelist

16. Vaata näidet. Täida lüngad.

K Ü

15

10

5

K Ü

11

K Ü

20

K Ü

18

K Ü

14

4

K Ü

10

7

Näide:


K Ü

12

10

2

17. Kirjuta puuduvad arvud.

12 on 10 ja 

17 on  ja 

15 on  ja 

19 on  ja 

11 on  ja 

20 on  ja 

Märgi arvus ...

ühelised.

kümnelised.

18. Arvuta. Täida lüngad.

Liitmisel on kõige suurem arv.

Lahutamisel on kõige suurem arv.

19. Koosta antud arvudega neli ülesannet.

14
4
10

20. Lahenda ülesanne.

Vana-emal oli 10 kana ja mõned haned.
​Kokku oli tal 14 kodu-lindu.
​Mitu hane oli vana-emal?

21. Kirjuta puuduvad arvud.

17 – 10 = 
10 +  = 15
  3 +  = 13
 – 10 = 2

  4 + 10 = 
16 –  = 10
18 –  = 8
 +   9 = 19

11 – 10 = 
19 –  = 10
10 +  = 12
 –   5 = 10

22. Lahenda ülesanne.

Korvis oli 18 õuna.
​Lapsed sõid korvist ära mõned õunad.
​Nüüd on korvis 10 õuna.
​Mitu õuna sõid lapsed korvist ära?

23. Lahenda ülesanne.

Kooli sööklasse toodi juurde 5 lauda.
​Nüüd on sööklas 15 lauda.
​Mitu lauda oli sööklas enne?

Palun oota