Peatükk 1.3 (LÕK mat 3 I)

Arvude 1–20 võrdlemine

24. Võrdle hulki ja arve. Sobita.

  • 14
  • 16
  • 18
  • >
  • <

  

  

25. Võrdle (>, <, =).

5

6

15

16

17

15

13

12

8

4

18

14

16

18

15

13

Loe. Vali.

Viis onkuus.

Kaheksa onneli.

26. Võrdle (>, <, =). Sobita

  • >
  • <
  • =

4

12

7

13

19

  6

12

  4

13

  7

6

19

15

18

12

11

14

16

15

  8

2

11

14

  6

27. Vali lünka sobiv arv.

28. Kirjuta sobivad arvud.

10

>

10

<

10

=

15

=

15

>

15

<

19

<

17

=

20

>

<

18

>

18

=

18

>

11

=

11

<

11

=

20

<

16

>

14

11

<

>

17

13

<

>

12

19

<

=

14

17

<

18

>

>

16

Palun oota