Peatükk 1.5 (LÕK mat 3 I)

Järgarvud 1.–20.

37. Vaata pilti. Loenda.Täida lüngad.

Karbis on  värvi-pliiatsit.

Pliiatsitel olevad arvud on.

Pliiatsid on karbis.

Mis värvi on pliiats? Vali.

teine -

viies -

kahe-teist-kümnes -

seitsmes -

kahe-kümnes -

 

kuues -

viie-teist-kümnes -

ühe-teist-kümnes -

kaheksa-teist-kümnes -

üheksas -

Mitmes? Täida lüngad.

hele-kollane -

hall -

roheline -

tume-kollane -

hele-sinine -

 

tume-sinine -

beež -

oranž -

hele-roheline -

tume-pruun -

Järje-korda tähistava arvu järele kirjutan punkti.
Näide: 14. pliiats on roheline.

38. Uuri töö-raamatut. Täida lüngad.

Ülesanne 38 asub  lehe-küljel.

20. ülesanne asub  lehe-küljel.

5. ülesanne asub  lehe-küljel.

12. ülesanne asub  lehe-küljel.

17. ülesanne asub  lehe-küljel.

9. ülesanne asub  lehe-küljel.

39. Täida lüngad.

Trepi-kojas on kolm korterit.

Keskel asub 14. korteri uks.

Vasakul asubkorteri uks.

Paremal asubkorteri uks.

40. Loe. Täida lüngad.

 • 20.
 • 19.
 • 18.
 • 6.
 • 4.
 • 5.

Mina istun kinos 5. reas 19. kohal.

Minu ees on rida, koht.

Minu taga on rida, koht.

Minust paremal on rida, koht.

Minust vasakul on rida, koht.

41. Arvuta.

10 + 1 = 

10 + 7 = 

14 – 4 = 

12 – 2 = 

15 – 10 = 

13 – 10 = 

  1 + 10 = 

  6 + 10 = 

Loe. Täida lüngad.

1. Teise tulba kolmas vastus on .

2. Esimese tulba kolmas vastus on.

42. Arvuta.

 • 5
 • 13
 • 10
 • 16
 • 15
 • 4
 • 3

43. Lahenda ülesanne.

Parkimis-platsil oli 14 autot.
​Platsilt sõitis ära 4 autot.
​Mitu autot jäi parkimis-platsile?

44. Lahenda ülesanne.

Kauba-rong koosnes 8 konteiner-vagunist
ja 10 tsistern-vagunist.
​Mitu vagunit oli selles rongis?

Palun oota