Peatükk 1.6 (LÕK mat 3 I)

Liitmine ja lahutamine 10 piires

45. Kirjuta lünka puuduvad arvud.

1 + 

1 + 

2 + 

1 + 

2 + 

3 + 

1 + 

2 + 

3 + 

4 + 

1 + 

2 + 

3 + 

4 + 

5 + 

1 + 

2 + 

3 + 

4 + 

5 + 

6 + 

1 + 

2 + 

3 + 

4 + 

5 + 

6 + 

7 + 

1 + 

2 + 

3 + 

4 + 

+ 

6 + 

7 + 

8 + 

1 + 

2 + 

3 + 

4 + 

5 + 

6 + 

7 + 

8 + 

9 + 

46. Sobita puuduvad arvud.

 • 7
 • 4
 • 2
 • 6

5

3

9

3

8

1

6

2

47. Koosta antud arvudega neli ülesannet.

6

+

=

+

6

=

9

=

3

3

=

+

=

+

=

=

=

48. Sobita puuduv arv.

 • 3
 • 4
 • 1
 • 8
 • 9
 • 7
 • 5
 • 6

5 +

+ 7

3 +

+ 2

10

4 +

+ 6

1 +

+ 9

49. Vaata pilti.

Koosta ülesanne. Arvuta.

2 + 1 = 

1 + 2 = 

 +  = 

 +  = 

 +  = 

 +  = 

 +  = 

 +  = 

50. Sobita.

 • 8 + 1
 • 2 + 6
 • 5 + 2
 • 1 + 8
 • 6 + 2
 • 2 + 5
 • 7 + 1
 • 4 + 5
 • 4 + 3
 • 1 + 7
 • 5 + 4
 • 3 + 4

51. Arvuta. Täida lüngad.

+ 1

+ 2

+ 3

4

5

6

+ 4

+ 5

+ 6

1

2

3

52. Koosta ülesanne. Arvuta.

9 – 3 = 

6 –  = 

 – 

 –  = 

53. Arvuta.

7

4

5

9

9

5

7

6

6

8

7

9

54. Arvuta. Lahenda mõistatus.

Keera telefon laiupidi.

7 – 4

=

V

9 – 8

=

E

8 – 4

=

N

6 – 1

=

T

10 – 2

=

H

 9 – 3

=

D

5 – 3

=

A

 9 – 2

=

U

3

2

8

1

5

7

4

6

55. Mitu õuna on siilil? Loenda. Sobita.

 • 6
 • 7
 • 8

56. Vali lünka õige märk.

71 =   8

64 =   2

37 = 10

52 =   3

82 = 6

16 = 7

45 = 9

93 = 6

53 = 2

25 = 7

73 = 4

81 = 7

57. Arvuta. Märgi rebase kodu-tee.

Keera telefon laiupidi.

58. Arvuta. Kas vastus on paaris- või paaritu arv?

4 + 6 = 

 • paaris-arv
 • paaritu arv

7 – 3 = 

 • paaris-arv
 • paaritu arv

8 – 7 = 

 • paaris-arv
 • paaritu arv

2 + 4 = 

 • paaris-arv
 • paaritu arv

6 + 3 = 

 • paaris-arv
 • paaritu arv

Loe. Vali.

Hunt ja rebane on.

Hobune, lehm ja lammas on.

59. Arvuta.

5 + 1 + 2 = 

7 + 0 + 1 = 

9 + 1 + 0 = 

4 + 2 + 3 = 

7 – 4 – 2 = 

9 – 1 – 7 = 

6 – 3 – 1 = 

5 – 2 – 3 = 

5 + 4 – 2 = 

7 + 3 – 1 = 

6 – 0 + 4 = 

9 – 5 + 3 = 

60. Lahenda ülesanne.

Ülemisel riiulil on 5 kruusi.
​Alumisel riiulil on sama palju kruuse.
​Mitu kruusi on kahel riiulil kokku?

61. Lahenda ülesanne.

Taldrikul oli 4 liha-pirukat. Ema pani sinna veel
​2 kapsa-pirukat ja 2 porgandi-pirukat.
​Mitu pirukat pani ema taldrikule?
​Mitu pirukat on nüüd taldrikul?

62. Loe. Vali õige ülesanne. Arvuta vihikus.

Kapis oli 10 vihikut. Õpetaja võttis kapist enne
3 vihikut ja hiljem veel 2 vihikut.
Mitu vihikut jäi kappi?

 • 10 + 3 – 2
 • 10 – 2 – 3
 • 10 – 3 – 2

Vastus: Kappi jäi  vihikut.

Palun oota