Peatükk 2.1 (LÕK mat 3 I)

Liitmine järguühiku ületamiseta

63. Arvuta näite järgi.

Näide:

12 + 1 = 13

10 + 2 + 1 = 13

11 + 3 = 

 +  +  = 

18 + 1 = 

 +  +  = 

12 + 4 = 
 +  +  = 

15 + 2 = 
 +  +  = 

13 + 5 = 
 +  +  = 

17 + 2 = 
 +  +  = 

64. Arvuta.

13 + 2 = 

15 + 1 = 

14 + 3 = 

13 + 6 = 

18 + 1 = 

16 + 2 = 

14 + 4 = 

11 + 7 = 

11 + 3 = 

13 + 5 = 

12 + 4 = 

12 + 5 = 

65. Lahenda ülesanne.

Trammis oli 16 inimest.
​Peatuses sisenes trammi 3 inimest.
​Mitu inimest on nüüd trammis?

66. Koosta joonise järgi ülesanne.

K Ü

K Ü

K Ü

+

=

K Ü

K Ü

K Ü

+

=

K Ü

K Ü

K Ü

+

=

K Ü

K Ü

K Ü

+

=

67. Sobita joonis ja ülesanne.

Keera telefon laiupidi.
15 + 2
1 + 6
5 + 2
11 + 6

Arvuta.

5

+

2

=

1

5

+

2

=

1

1

+

6

=

1

+

6

=

68. Arvuta.

4

+

1

=

14

+

1

=

5

+

3

=

15

+

3

=

2

+

5

=

12

+

5

=

1

+

7

=

11

+

7

=

3

+

2

=

13

+

2

=

4

+

4

=

14

+

4

=

3

+

6

=

13

+

6

=

1

+

8

=

11

+

8

=

Jaota saadud vastused.

   • 5
   • 17
   • 19
   • 9
   • 15
   • 7
   • 18
   • 8

   69. Arvuta. Täida lüngad.

   15

   12

   5

   3

   14

   11

   4

   4

   70. Arvuta. Täida tabel.

   +

   2

   4

   1

   3

   4

   14

   +

   5

   7

   6

   4

   2

   11

   71. Lahenda ülesanne.

   Basseinis ujus 11 poissi ja 7 tüdrukut.
   ​Mitu last oli basseinis?

   72. Vaata joonist. Arvuta.

   11 + 3 = 

   3 + 11 = 

   Miks need vastused on võrdsed?

   Kumba ülesannet on lihtsam arvutada?

   Lihtsam on suuremale arvule liita väiksem arv.

   73. Sobita.

   • 15
   • 2
   • 17
   • 4
   • 12
   • 11
   • 16
   • 13

   12 + 3 = 3 +

   15 + 4 = 4 +

   16 + 2 =+

   5 + 11 =+ 5

   17 + 2 = 2 +

   += 13 + 4

   74. Arvuta.

   12 + 1 = 

   1 + 12 = 

   14 + 3 = 

   3 + 14 = 

   2 + 13 = 

   3 + 12 = 

   6 + 11 = 

   4 + 15 = 

   5 + 13 = 

   14 + 2 = 

   16 + 3 = 

   2 + 15 = 

   Liitmis-ülesandes nimetan arve nii:

   13

   +

   2

   =

   15

   esimene
   liidetav

   teine
   liidetav


   summa

   75. Leia summa.

   2

   +

   1

   =

   1

   2

   +

   1

   =

   1

   +

   1

   2

   =

   5

   +

   4

   =

   1

   5

   +

   4

   =

   4

   +

   1

   5

   =

   3

   +

   5

   =

   1

   3

   +

   5

   =

   5

   +

   1

   3

   =

   76.Koosta ülesanne. Kirjuta summa.

   Keera telefon laiupidi.

   1. liidetav

   2. liidetav

   Ülesanne

   Summa

   11

   7

   5

   12

   3

   15

   16

   3

   77. Lahenda ülesanne.

   Järvel oli 5 parti.
   ​Hiljem lendas järvele veel 12 parti.
   ​Mitu parti on nüüd järvel?

   Palun oota