Peatükk 2.5 (LÕK mat 3 I)

20-st kahekohalise arvu lahutamine

101. Vaata näidet. Täida lüngad. Arvuta.

Näide:

20

14

=

6

10

4

20 – 10 – 4 = 6

20

12

=

10

2

 –  –  = 

20

15

=

 –  –  = 

Arvuta vihikus. Täida lüngad.

20 – 13 = 

20 – 19 = 

20 – 11 = 

20 – 17 = 

20 – 18 = 

20 – 16 = 

20 – 12 = 

20 – 14 = 

102. Koosta ülesanne. Arvuta.

Alusta kõige suuremast vähendajast.

11

15

12

20 –

17


13

16

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

Alusta kõige väiksemast vähendajast.

8

4

3

20 –

5


9

7

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

Märgi...

1. slaidi ülesanded kui vastus on paaris-arv.

 • 20 – 11
 • 20 – 12
 • 20 – 13
 • 20 – 16
 • 20 – 17
 • 20 – 15

2. slaidi ülesanded kui vastus on paaritu arv.

 • 20 – 8
 • 20 – 3
 • 20 – 9
 • 20 – 7
 • 20 – 5
 • 20 – 4

103. Lahenda ülesanne.

Koolile osteti 20 purki seina-värvi.
​Klasside värvimiseks kulus 12 purki värvi.
​Ülejäänud värv kulus koridori seinte värvimiseks.
​Kui palju värvi kulus koridori värvimiseks?

Palun oota