Peatükk 2.6 (LÕK mat 3 I)

Kahekohalisest arvust kahekohalise arvu lahutamine

104. Vaata näidet. Täida lüngad. Arvuta.

Näide:

17

13

=

4

10

3

17 – 10 – 3 = 4

19

15

=

10

5

 –  –  = 

18

12

=

 –  –  = 

Arvuta vihikus. Täida lüngad.

16 – 15 = 

17 – 11 = 

15 – 13 = 

17 – 14 = 

19 – 11 = 

14 – 12 = 

18 – 16 = 

16 – 13 = 

19 – 15 = 

17 – 12 = 

105. Arvuta vihikus. Täida tabel.

Keera telefon laiupidi.


– 12

– 15

– 11

– 14

– 13

– 16

17

19

18

Vali lause-lõpp.

Ülesannet lahendades, leidsin ...

 • summa.
 • vahe.

106. Lahenda ülesanne.

Kauba-auto tõi kauplusesse 19 kõrvitsat.
​Müügi-saali viidi nendest 12 kõrvitsat.
​Mitu kõrvitsat jäi lao-ruumi?

107. Arvuta. Sobita.

Keera telefon laiupidi.
    • 17 – 2
    • 10 – 6
    • 19 – 1
    • 18 – 3
    • 20 – 2
    • 20 – 16
    Keera telefon laiupidi.
    • 15 – 4
    • 20 – 11
    • 19 – 5
    • 18 – 7
    • 10 – 1
    • 17 – 3

    108. Lahenda ülesanne.

    Mängu-väljakul oli 14 last.
    ​Mõned neist läksid ära.
    ​Mängu-väljakule jäi 11 last.

    Andmed:

    oli  last

    läks ära  last

    jäi  last

    Lahendus:

    Mitu last?

    oli

    läks ära

    jäi

     last

    last

    =

    last

    14 = 

    Vastus:

    Mängu-väljakult läks ära  last.

    109. Vali lünka sobiv arv.

    12 –= 11

    16 –= 11

    15 –= 12

    20 –= 14

    17 –= 13

    14 –= 12

    Loe. Vali.

    Vähendatav onkui vähendaja.

    110. Lahenda ülesanne.

    Mart tõi põllult ära 8 kapsa-pead.
    ​Põllule jäi veel 12 kapsa-pead.
    ​Mitu kapsa-pead oli põllul?

    Andmed:

    olikapsast

    tõi ära  kapsast

    jäi  kapsast

    Lahendus:

    Mitu kapsa-pead?

    oli

    tõi ära

    jäi

     kapsast

     kapsast

    =

    kapsast

    8 = 

    Vastus:

    Põllul oli  kapsa-pead.

    111. Arvuta. Koosta mõistatus.

    19 –   2 =  

    20 –   1 =  

    14 –   4 =  

    18 – 15 =  

    19 –   9 =  

    20 –   4 =  

    19 – 17 =  

    13 – 10 =  

    19 –   5 =  

    20 – 10 =  

    20 –   2 =  

    20 – 15 =  

    18 –   4 =  

    19 –   9 =  

    19 – 16 =  

    16 – 14 =  

    19 –   5 =  

    17 – 12 =  

    11

    D

    10

    E

    13

    N

    18

    I

    2

    A

    3

    L

    19

    H

    17

    Ü

    5

    T

    12

    Ä

    14

    S

    16

    M

    Mõistatuse vastus:

    17 –   4 =  

    18 –   6 =  

    19 –   8 =  

    18 – 16 =  

    13 – 10 =  

    112. Arvuta. Märgi jänese kodu-tee.

    Loe. Täida lüngad.

    Halli jänese koduni olihüpet. Pruun jänes tegi ainulthüpet, tema kodu-tee oli.

    113. Vali lünka sobiv märk.

    15  5 = 20

    1212 =   0

      711 = 18

    1613 =   3

    15  3 = 18

      512 = 17

    2014 =   6

    1311 =   2

    2010 = 10

    18  4 = 14

    13  7 = 20

      116 = 17

    114. Lahenda ülesanne.

    Kaiel ja Kristil oli kokku 18 vilt-pliiatsit.
    ​Kaiel oli 12 vilt-pliiatsit.
    ​Mitu vilt-pliiatsit oli Kristil?

    115. Arvuta vihikus. Täida tabel.

    Keera telefon laiupidi.

    Vähendatav

    17

    20

    18

    15

    19

    20

    12

    Vähendaja

    6

    3

    14

    5

    13

    15

    2

    Vahe

    Keera telefon laiupidi.

    1. liidetav

    12

    5

    14

    10

    2

    10

    2. liidetav

    3

    11

    3

    1

    17

    10

    Summa

    Märgi vastus, kui vahe on paaris-arv.

    Märgi vastus, kui summa on paaritu arv.

    116. Veereta täringut. Täida lüngad. Arvuta.

    14 +  = 

    14 +  = 

    14 +  = 

    14 +  = 

    16 –  = 

    16 –  = 

    16 –  = 

    16 –  = 

    20 –  = 

    20 –  = 

    20 –  = 

    20 –  = 

    117. Lahenda ülesanne.

    Kolmandas klassis õpib 16 õpilast.
    ​Nendest 11 õpilast käivad spordi-ringis.
    ​Ülejäänud käivad kunsti-ringis.
    ​Mitu õpilast käib kunsti-ringis?

    Palun oota