Peatükk 2.8 (LÕK mat 3 I)

Arvu vähendamine mingi arvu võrra

125. Vaata pilti. Sobita.

  • 🏠
  • 🏡

Võrdle. Täida lüngad.

Maju on.

Koeri on.

Maju onkui koeri.

Koeri onkui maju.

126. Loe. Sobita. Täida lüngad.

Keera telefon laiupidi.

Siile on 6 võrra vähem kui seeni.

🦔
🦔
🦔
🦔
🦔
🦔
🦔
🦔
🦔
🍄
🍄
🍄
🍄
🍄
🍄
🍄
🍄
🍄

Seeni on .

Siile on  6 = 

Tigusid on 4 võrra vähem kui maasikaid.

🐌
🐌
🐌
🐌
🐌
🍓
🍓
🍓
🍓
🍓
🍓
🐌

Maasikaid on .

Tigusid on  = 

127. Koosta ülesanne. Arvuta.

Arv

Vähenda 6 võrra

10

 

17

 

20

 

Arv

Vähenda 13 võrra

19

 

16

 

20

 

128. Arvuta. Kirjuta puuduvad arvud.

Vähenda arvu 4 võrra.

14

10

15

20

17

Vähenda arvu 12 võrra.

14

19

12

20

129. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Vana-emal on 18 lammast.
Kitsi on tal 12 võrra vähem.
​Mitu kitse on vana-emal?

Andmed:

1. Mitu kitse on?

Lahendus:

Mituon vana-emal?

Vastus:

Vana-emal on  kitse.

130. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Annikal on korvis 10 pilvikut.
Puravikke on korvis 6 võrra vähem.
1. Mitu puravikku on korvis?
2. Mitu seent on korvis kokku?

Andmed:

1. Mitu?

2. Mitu?

Lahendus:

1. Mituon korvis?

2. Mituon korvis?

Vastus:

Korvis on  puravikku. 

Seeni on korvis kokku .

Palun oota