Peatükk 2.7 (LÕK mat 3 I)

Arvu suurendamine mingi arvu võrra

Arvu suurendamine mingi arvu võrra

118. Sobita poiss ja mängu-auto.

🚗
🚖
🚔
🚕
🚒
🚎
🚑

Võrdle. Täida lüngad.

Autosid on.

Poisse on.

Autosid onkui poisse.

Poisse onkui autosid.

119. Loenda. Märgi need, mida on rohkem.

Võrdle. Täida lüngad.

Lukke on  võrrakui võtmeid.

Võtmeid on  võrrakui lukke.

Võrdle. Täida lüngad.

Pliiatseid on  võrrakui kustu-kumme.

Kustu-kumme on  võrrakui pliiatseid.

120. Loe. Sobita. Täida lüngad.

Keera telefon laiupidi.

Raamatuid on 3 võrra rohkem kui lapsi.

  • 📗

Lapsi on .

Raamatuid on 3 = 

Ringe on 5 võrra rohkem kui ruute.

  • 🌕

Ruute on .

Ringe on  = 

121. Koosta ülesanne. Arvuta.

Arv

Suurenda 5 võrra

10

 

12

 

13

 

5

 

Arv

Suurenda 4 võrra

6

 

15

 

14

 

11

 

122. Arvuta. Kirjuta puuduvad arvud.

Suurenda arvu 3 võrra.

13

17

15

10

7

Suurenda arvu 11 võrra.

4

9

1

7

123. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Jalgratta-matkale läks 12 tüdrukut.
Poisse läks matkale 4 võrra rohkem.
​Mitu poissi läks matkale?

Andmed:

Mitu poissi?

Lahendus:

Mituläks matkale?

Vastus:

Matkale läks  poissi.

124. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Aias kasvab 4 kirsi-puud.
Õuna-puid on aias 6 võrra rohkem.
1. Mitu õuna-puud kasvab aias?
2. Mitu õuna- ja kirsi-puud kasvab aias kokku?

Andmed:

1. Mitu?

2. Mitu?

Lahendus:

1. Mitukasvab aias?

2. Mitukasvab aias?

Vastus:

Aias kasvab  õuna-puud. 

Õuna-puid ja kirsi-puid kasvab aias kokku .

Palun oota