Peatükk 4.1 (LÕK mat 3 I)

Sirglõik

158. Praktiline joonestamine töö-raamatus.

Sirg-joone joonestan joon-laua abil.

159. Praktiline joonestamine töö-raamatus.

Mitu sirg-joont saab joonestada läbi punkti?

Vastus:

Läbi punkti saan joonestada...

 • ainult ühe sirg-joone.
 • ainult viis sirg-joont.
 • palju sirg-jooni.

160. Praktiline joonestamine töö-raamatus.

Vali töö-raamatu järgi õige joonis.

Igale punktile võin anda nime.

Selleks kirjutan punkti juurde suure tähe:

A – loe: punkt A

161. Sobita.

Keera telefon laiupidi.
 • O
 • M
 • K
 • S
 • L
 • R
 • N
 • P

Märgitud punkte võib joonisel tähistada ka:

x (ristiga) või I (kriipsuga).

162. Sobita.

... sirg-joonele teine punkt näidise järgi.

 • X
 • I

Tähista punktid tähtedega.

 • L
 • S
 • N

Need on ​sirg-lõigud.

163. Praktiline joonestamine töö-raamatus.

Joonesta sirg-lõik AB.

Sirg-lõigul on alati kaks ots-punkti.

164. Tähista sirg-lõigu ots-punktid tähtedega M ja N. Täida lüngad.

Joonisel onMN.

Sirg-lõiguon tähistatud tähtedega  ja .

165. Märgi sirg-lõigud.

166. Praktiline joonestamine töö-raamatus.

167. Praktiline mõõtmine töö-raamatus.

Keera telefon laiupidi.

Täida lüngad.

Arvuta.

 cm +  cm +  cm =  cm

 cm +  cm +  cm =  cm

168. Praktiline mõõtmine ja joonestamine töö-raamatus.

169. Praktiline joonestamine töö-raamatus.

Mitmest sirg-lõigust kujund koosneb?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

170. Loe. Sobita.

 • Sirg-joon
 • Kõver-joon
 • Sirg-lõik

171. Praktiline joonestamine töö-raamatus.

Vastus:

Pildil on rahvus-lind utu-päue.

Palun oota