Peatükk 4.2 (LÕK mat 3 I)

Kujundid

172. Jaota liiklus-märgid kuju järgi.

Keera telefon laiupidi.
    • seitsmes
    • kuues
    • kolmas
    • neljas
    • üheksas
    • esimene
    • kaheksas
    • viies
    • kümnes
    • teine

    173. Praktiline joonestamine töö-raamatus.

    174. Täida lüngad.

    See on -nurk.

    Neli-nurgal on

     külge ja  nurka.

    See on -nurk.

    Kolm-nurgal on

     külge ja  nurka.

    175. Mitmest kujundist on pilt joonistatud? Loenda. Vali.

    Kolm-nurki on:

    • kaks
    • kolm
    • neli

    Neli-nurki on:

    • seitse
    • kaheksa
    • üheksa

    Ringe on:

    • neli
    • viis
    • kuus

    176. Täida lüngad.

    See on.

    See on.

    Ruudu küljed on ühe-pikkused.

    Rist-külikul on
    2 pikemat külge ja 2 lühemat külge.

    177. Märgi ruudud.

    178. Praktiline joonestamine töö-raamatus.

    179. Praktiline joonestamine töö-raamatus.

    Loe ja vali.

    2. ja 3. kujund on

    • ruut
    • rist-külik

    1. ja 4. kujund on

    • ruut
    • rist-külik
    Palun oota