Peatükk 5.1 (LÕK mat 3 I)

Liitmine järguühiku ületamisega

180. Leia teine liidetav. Täida lüngad.

181. Kirjuta puuduvad arvud.

1

ja

2

1

ja

6

1

ja

3

1

ja

7

1

ja

4

1

ja

8

1

ja

5

1

ja

9

182. Arvuta. Sobita.

 • 12
 • 14
 • 15
 • 17

9 + 1 + 4 =

9 + 1 + 7 =

9 + 1 + 2 =

9 + 1 + 5 =

Liitmine järguühiku ületamisega

183. Loe. Sobita.

Parklas on kümme parkimis-kohta. Sinna sõitis 9 sõidu-autot. Veel vajasid parkimiseks kohta 2 veo-autot. Kas parklasse mahtus parkima kaks veo-autot?

Keera telefon laiupidi.
 • 🚗
 • 🚚
 • 🚕
 • 🚛

Täida lüngad.

Täida lüngad.

Parklas on  parkimis-kohta.

Parklasse sõitis  sõidu-autot.

Parklasse soovis sõita  veo-autot.

Parklasse mahtus  veo-auto.

Puudu tuli  parkimis-koht.

184. Vaata joonist. Arvuta.

1

2

9

+

3

3

=

1

+

2

9

+

1

=

1

0

+

2

=

1

3

9

+

4

4

=

1

+

9

+

=

1

0

+

=

185. Arvuta.

1

9

+

5

=

+

+

=

+

=

9

+

7

=

+

+

=

+

=

9

+

8

=

+

+

=

+

=

9

+

9

=

+

+

=

+

=

186. Lahenda ülesanne.

Ühel riiulil on 9 purki maasika-moosi.
​Teisel riiulil on 6 purki õuna-moosi.
​Mitu purki moosi on kokku?

187. Kirjuta puuduvad arvud.

2

ja

3

2

ja

7

2

ja

4

2

ja

8

2

ja

5

2

ja

9

2

ja

6

188. Arvuta. Sobita.

 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

8 + 2 + 1 =

8 + 2 + 4 =

8 + 2 + 7 =

8 + 2 + 6 =

8 + 2 + 8 =

8 + 2 + 5 =

8 + 2 + 9 =

8 + 2 + 2 =

189. Loe. Sobita.

Pesulas saab pesta korraga 10 sõidukit. Pesulasse sõitis 8 bussi. Pesemist vajas ka
kolm trolli-bussi. Kas trolli-bussid mahtusid koos bussidega pesulasse?

Keera telefon laiupidi.
 • 🚌
 • 🚎

Täida lüngad.

Pesulas on  kohta.

Pesulasse sõitis  bussi.

Pesulasse soovis sõita  trolli-bussi.

Pesulasse mahtus  trolli-bussi.

Pesulasse ei mahtunud  trolli-buss.

190. Vaata joonist. Arvuta.

2

1

8

+

3

=

+

+

=

+

=

2

3

8

+

5

=

+

+

=

+

=

8

+

4

=

+

+

=

+

=

8

+

7

=

+

+

=

+

=

8

+

9

=

+

+

=

+

=

8

+

8

=

+

+

=

+

=

191. Leia igale poisile oma pall.

Sobita.

192. Arvuta.

8 + 2 + 4 = 

9 + 1 + 7 = 

8 + 2 + 3 = 

9 + 1 + 8 = 

8 + 2 + 5 = 

9 + 1 + 5 = 

9 + 8 = 

8 + 5 = 

9 + 9 = 

8 + 8 = 

9 + 6 = 

8 + 6 = 

Sobita võrdsete vastustega ülesanded.

Keera telefon laiupidi.
 • 8 + 2 + 4
 • 9 + 1 + 7
 • 8 + 2 + 3
 • 9 + 1 + 8
 • 8 + 2 + 6
 • 9 + 1 + 5
 • 8 + 6
 • 9 + 8
 • 8 + 5
 • 9 + 9
 • 8 + 8
 • 9 + 6

193. Arvuta vihikus. Täida tabel.

Keera telefon laiupidi.

Liidetav

8

9

8

9

8

9

Liidetav

3

5

7

9

6

4

Summa

194. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Kell 6 oli parklas 9 autot.
Hiljem lisandus veel 8 autot.
Mitu autot on parklas nüüd?

Andmed:

Mitu autot?

Lahendus:

Mituon parklas nüüd?

 = 

Vastus:

Parklas on kokku  autot.

195. Kirjuta puuduvad arvud.

3

ja

4

3

ja

5

3

ja

6

3

ja

7

3

ja

8

3

ja

9

196. Arvuta. Sobita.

 • 15
 • 14
 • 18
 • 16

7 + + 8 =

7 + + 4 =

7 + + 6 =

7 + + 5 =

197. Arvuta.

1. Liidan 10-ni.

2. Liidan 10-le üle-jäänud osa.

3

2

7

+

5

=

+

+

=

+

=

7

+

8

=

+

+

=

+

=

198. Arvuta.

3

1

7

+

4

=

+

+

=

+

=

7

+

7

=

+

+

=

+

=

7

+

9

=

+

+

=

+

=

7

+

6

=

+

+

=

+

=

199. Lahenda ülesanne.

Laual oli 7 ruudulist vihikut.
​Õpetaja asetas lauale veel 5 vihikut.
​Mitu vihikut on nüüd laual?

200. Arvuta.

Keera telefon laiupidi.

+8

–5

–3

+9

–6

7

10

201. Arvuta. Sobita.

Keera telefon laiupidi.
 • 7 + 3 + 4
 • 7 + 3 + 5
 • 7 + 3 + 3
 • 7 + 3+ 1
 • 7 + 7
 • 7 + 8
 • 7 + 6

Loe. Märgi.

Paariliseta jäänud ülesande vastus on ...

 • paaris-arv.
 • paaritu arv.

202. Loenda. Täida lüngad.

Koosta ülesanne. Arvuta.

Mitu sinist ja punast lille on kokku?

Mitu punast ja kollast lille on kokku?

Mitu kollast ja sinist lille on kokku?

203. Kirjuta puuduvad arvud.

4

ja

5

4

ja

6

4

ja

7

4

ja

8

4

ja

9

204. Loe. Vali.

1. Liidan.

2.10-le üle-jäänud osa.

Arvuta.

6

+

5

5

=

4

+

6

+

4

=

10

+

=

6

+

8

=

+

+

=

+

=

6

+

9

=

+

+

=

+

=

6

+

6

=

+

+

=

+

=

Palun oota