Peatükk 5.3 (LÕK mat 3 I)

Lahutamine järguühiku ületamisega

227. Kirjuta lünka puuduv arv.

11 –  = 10

16 –  = 10

13 –  = 10

18 –  = 10

14 –  = 10

15 –  = 10

228. Arvuta. Sobita.

 • 5
 • 7
 • 6
 • 4
 • 8

122 – 4 =

177 – 3 =

199 – 5 =

111 – 6 =

133 – 2 =

166 – 5 =

Lahutamine järguühiku ületamisega

229. Loe. Sobita.

Parklas on üks-teist sõidukit. Esimesena sõidab ära kiir-abi-auto. Talle järgneb
​tule-tõrje-auto. Mitu autot jääb parklasse?

🚗
🚗
🚕
🚌
🚌
🚙
🚚
🚚
🚒
🚛
🚑

Täida lüngad.

Parklas on  sõidukit.

Esimesena lahkub  kiir-abi-auto.

Parklasse jääb  autot.

Veel sõidab ära  tule-tõrje-auto.

Parklasse jääb  autot.

230. Vaata joonist. Arvuta.

  4 = 1 + 3

11 – 1 = 

10 – 3 = 

  7 = +

10 – 

  5 = +

10 – 

231. Arvuta.

Näide:

1

2

11

3

11

1

2

=

8

11

6

11 –  – 

11

9

11 –  – 

11

8

11 –  – 

232. Lahenda ülesanne.

Kausis oli 11 pirni.
Lapsed sõid 5 pirni ära.
Mitu pirni jäi kaussi?

Andmed:

Mitu pirni?

Lahendus:

Mitu pirni?

Vastus:

Kaussi jäi  pirni.

233. Koosta ülesanne. Arvuta.

Vähenda arvu 11
arvu 7 võrra.

11

7

 11 –  –  = 

Vähenda arvu 11
arvu 4 võrra.

11

4

11 –  –  = 

234. Arvuta. Sobita.

 • 2
 • 4
 • 6
 • 9

122 – 1 =

122 – 4 =

122 – 6 =

122 – 8 =

235. Loe. Sobita.

Kandikul on kaks-teist kooki. Papa tahab kahte muffinit. Mamma võtab ühe tordi-
​lõigu. Mitu kooki jäi järele?

Keera telefon laiupidi.
🍰
🧁
🧁
🎂
🎂
🎂
🎂
🎂
🎂
🎂
🎂
🎂

Täida lüngad.

Kandikul on  kooki.

Papa võtab  muffinit.

Järgi jääb  kooki.

Mamma võtab  tordi-lõigu.

Järgi jääb  kooki.

236. Vaata joonist. Arvuta.

 4 = 2 + 2

12 – 2 = 

10 – 2 = 

7 =  + 

 –  = 

 –  = 

5 =  + 

 –  = 

 –  = 

237. Arvuta näite järgi.

2

1

12

3

12

2

1

=

9

12

8

12 –  – 

12

9

12 –  – 

12

6

12 –  – 

238. Arvuta.

1

5

11

6

=

12

5

=

11

3

=

12

4

=

11

8

=

12

7

=

239. Lahenda ülesanne.

Ema keetis 12 purki moosi.
​Pohla-moos on viies purgis.
​Ülejäänud purkides on õuna-moos.
Mitu purki õuna-moosi keetis ema?​

240. Leia puuduv arv.

Keera telefon laiupidi.

3 +  =

 

11

 

–  = 9

7 +  =

 

 

–  = 6

5 +  =

 

 

–  = 2

241. Arvuta. Ühenda võrdse vastusega ülesanded.

Keera telefon laiupidi.
 • 12 – 2 – 3
 • 11 – 1 – 4
 • 12 – 2 – 1
 • 11 – 1 – 2
 • 12 – 2 – 5
 • 11 – 1 – 6
 • 12 – 5
 • 11 – 5
 • 12 – 3
 • 11 – 3
 • 12 – 7
 • 11 – 7

242. Lahenda ülesanne.

Pille ja Piret korjasid kokku 12 seent.
​Mitu seent korjas kumbki tüdruk?

Pille

5

7

9

Piret

8

6

243. Arvuta. Sobita.

 • 5
 • 3
 • 4
 • 8

133 – 2 =

133 – 5 =

133 – 7 =

133 – 6 =

244. Loe. Sobita.

Õuna-puul kasvas 13 õuna. Emal oli koogi jaoks vaja 4 õuna. Ta raputas puud, maha kukkus kolm õuna. Ema võttis puu otsast veel ühe õuna. Mitu õuna jäi kasvama?

Keera telefon laiupidi.
🍎
🍎
🍎
🍎
🍎
🍎
🍎
🍎
🍏
🍏
🍏

Täida lüngad.

Õuna-puul kasvas  õuna.

Maha kukkus  õuna.

Puu otsa jäi alles  õuna.

Ema võttis veel  õuna.

Kasvama jäi  õuna.

245. Vaata joonist. Arvuta.

 5 = 3 + 2

13 – 3 = 

10 – 2 = 

7 =  + 

 –  = 

 –  = 

9 =  + 

 –  = 

 –  = 

246. Arvuta näite järgi.

3

1

13

4

13

3

1

=

9

13

8

13 –  – 

13

6

13 –  – 

13

9

13 –  – 

247. Lahenda ülesanne.

Lapsed mängisid rahvaste-palli.
​Poisse oli 13.
​Tüdrukuid oli 7 võrra vähem.
​Mitu tüdrukut mängis rahvaste-palli?

248. Arvuta vihikus. Täida tabel.

Keera telefon laiupidi.

Vähendatav

13

11

12

13

11

12

Vähendaja

5

4

6

4

8

3

Vahe

Sobita.

 • vahe
 • vähendaja
 • vähendatav

=

249. Lahenda ülesanne.

Silver ja Tom korjasid kastani-mune.
Silver korjas 13 kastani-muna.
Tom leidis 7 muna vähem.
1. Mitu kastani-muna leidis Tom?
2. Mitu kastani-muna korjasid poisid kokku?

1. Andmed:

Mitu kastani-muna leidis?

Lahendus:

Mitu kastani-muna leidis?

Vastus:

Tom leidis  kastani-muna.

2. Andmed:

Mitu kastani-muna korjasid poisid?

Lahendus:

kastani-muna korjasid poisid?

Vastus:

Poisid korjasid kokku  kastani-muna.

250. Arvuta. Sobita.

 • 5
 • 7
 • 4
 • 9

144 – 1 =

144 – 5 =

144 – 3 =

144 – 6 =

251. Loe. Sobita.

Müügil on burgerid, hot dogid ja tacod. Kokku neli-teist einet. Kulleriga telliti 4 taco-
​einet.
Liisa ostis ühe hot dogi. Mitu einet jäi veel müügile?

Keera telefon laiupidi.
🌭
🌭
🌭
🌭
🌭
🌭
🌭
🌭
🌮
🌮
🌮
🍔
🍔
🌮

Täida lüngad.

Kokku oli  einet.

Kulleriga telliti  tacot.

Järgi jäi  einet.

Veel osteti  hot dog.

Müümata on  einet.

252. Arvuta näite järgi.

4

2

14

6

14

4

2

=

8

14

8

14 –  – 

14

9

14 –  – 

14

7

14 –  – 

253. Arvuta. Sobita

Keera telefon laiupidi.
 • 14 – 4 – 2
 • 14 – 4 – 6
 • 14 – 4 – 4
 • 14 – 4 – 8
 • 14 – 6
 • 14 – 10
 • 14 – 8
 • 14 – 12

254. Lahenda ülesanne.

Kimbus on 14 lille.
​Anu pidi panema need kahte vaasi.
Mitu lille on kummaski vaasis?​

Keera telefon laiupidi.

1. vaasis

5

7

4

2. vaasis

6

9

8

255. Lahenda ülesanne.

Riiulil on 13 karpi värvi-pliiatseid ja
​7 karpi rasva-kriite.
​Mitu värvi-pliiatsi karpi on rohkem?

256. Lahenda ülesanne.

Sahtlis on 14 ruudulist vihikut ja
​8 joonelist vihikut.
​Mitu joonelist vihikut on vähem?

257. Arvuta.

14

6

=

14 –  –  = 

13

7

=

13 –  –  = 

12

5

=

12 –  –  = 

14

8

=

14 –  –  = 

13

4

=

13 –  –  = 

12

6

=

12 –  –  = 

258. Millise kingituse lapsed said?

Arvuta.

14

9

14 –  –  = 

13

7

13 –  –  = 

11

9

11 –  –  = 

12

8

12 –  –  = 

Loe. Sobita.

259. Arvuta. Sobita.

 • 7
 • 5
 • 6
 • 8

155 – 2 = 

155 – 3 = 

155 – 5 = 

155 – 4 = 

260. Arvuta näite järgi.

1. Enne lahutan 10-ni.

2. Siis lahutan 10-st üle-jäänud osa.

5

1

15

6

15

5

1

=

9

15

8

15 –  – 

15

9

15 –  – 

15

7

15 –  – 

261. Lahenda ülesanne.

Vana-emal on 15 tibu.
​Ta kingib 6 tibu ära.
​Mitu tibu jääb vana-emale?

262. Arvuta. Sobita paarid.

263. Lahenda ülesanne.

Kinos istus ühes reas 15 inimest.
​Teises reas oli inimesi 7 võrra vähem.
​Mitu inimest istus teises reas?

264. Koosta ülesanne. Arvuta.

Keera telefon laiupidi.

Vähenda arvu 15 arvu 6 võrra.

=

Vähenda arvu 15 arvu 8 võrra.

=

265. Arvuta. Sobita.

 • 9
 • 7
 • 8

166 – 2 = 

166 – 1 = 

166 – 3 = 

177 – 1 = 

177 – 3 = 

177 – 2 = 

266. Loe. Täida lüngad.

1. Enne10-ni.

2. Siis lahutanüle-jäänud osa.

Arvuta.

16

7

16 –  – 

16

8

16 –  – 

16

9

16 –  – 

17

8

17 –  – 

17

9

17 –  – 

17

10

17 –  – 

267. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Meie majal on 16 korrust.
Naaber-maja on 7 korruse võrra madalam.
Mitme korruseline on naaber-maja?

Andmed:

Mitme korruseline on?

Lahendus:

Mitmeon naaber-maja?

Vastus:

 on  korrust.

268. Leia puuduv arv.

Keera telefon laiupidi.

5 +  =

17

–  =   8

7 +  =

–  =   6

9 +  =

–  = 10

269. Lahenda ülesanne.

Meeril oli korvis 17 õuna.
​Ta keetis 9 õunast kisselli.
​Ülejäänud õuntest küpsetas ta plaadi-kooki.
​Mitu õuna kulus plaadi-koogi küpsetamiseks?

270. Arvuta.

11 – 5 = 

12 – 7 = 

13 – 8 = 

17 – 9 = 

16 – 8 = 

14 – 8 = 

16 – 7 = 

17 – 8 = 

Sobita vastuse järgi.

Keera telefon laiupidi.
     • 12 – 7
     • 14 – 8
     • 16 – 8
     • 16 – 7
     • 17 – 8
     • 17 – 9
     • 11 – 5
     • 13 – 8

     Värvi pilt töö-raamatus.

     271. Lahenda ülesanne.

     Kooli näite-ringis käib 15 õpilast.
     ​Neist 9 on tüdrukud.
     ​Mitu poissi käib näite-ringis?

     Palun oota