Peatükk 5.4 (LÕK mat 3 I)

Liitmine ja lahutamine järguühiku ületamisega

272. Sobita arvud nii, et summa on kümme.

 • 5
 • 4
 • 9
 • 2
 • 7
 • 5
 • 6
 • 1
 • 8
 • 3

273. Kirjuta puuduvad arvud.

Vihje
Keera telefon laiupidi.

8

17

16

15

12

274. Arvuta. Võrdle (>, <, =).

5 + 3  8 – 2

2 + 6  9 – 1

4 + 310 – 3

1 + 7  9 – 4

10 + 312

11 + 514

7 + 1017

13 + 416

14 – 4  9

15 – 311

18 – 415

19 – 910

275. Arvuta. Sobita ülesanne auto rattale.

 • 11 – 6
 • 8 + 7
 • 16 – 9
 • 7 + 6
 • 12 – 7
 • 6 + 9
 • 14 – 7
 • 9 + 4

276. Arvuta. Märgi kui vastus on paaris-arv.

Keera telefon laiupidi.

277. Lahenda ülesanne.

Kollases pakis on 7 pliiatsit.
Sinises pakis on 2 pliiatsit rohkem.
1. Mitu pliiatsit on sinises pakis?
2. Mitu pliiatsit on kahes pakis kokku?

1. Andmed:

Mitu pliiatsit onpakis?

Lahendus:

Mitu pliiatsit on sinises?

Vastus: 

pakis on  pliiatsit.

2. Andmed:

Mitu pliiatsit on kahes pakis kokku?

Lahendus:

Mitu pliiatsit onpakis kokku?

Vastus: 

Kahes pakis on kokku  pliiatsit.

278. Lahenda ülesanne.

Klassis oli 7 poissi ja 5 tüdrukut.
Juurde tuli veel 4 poissi.
1. Mitu poissi on nüüd klassis?
2. Mitu õpilast on klassis?

1. Andmed:

Mituon nüüd klassis?

Lahendus:

Mituon nüüd klassis?

Vastus:

Nüüd on klassis .

2. Andmed:

Mituon klassis?

Lahendus:

Mituon klassis?

Vastus:

Klassis on 

279. Leia summa. Täida tabel.

+ 7

4

9

11

5

10

+ 7

3

12

8

6

7

Loe. Vali.

Summaliidetavate järjekorrast.

280. Arvuta. Sobita vastus kuudi peale.

 • 12
 • 6
 • 8
 • 14
 • 4
 • 16

281. Leia vahe. Täida tabel.

8

11 –

14 –

17 –

20 –

12 –

Keera telefon laiupidi.

8

– 18

– 13

– 16

– 19

– 15

Märgi arv, kus üheliste järgus on kõige rohkem ühelisi.

Märgi arv, kus üheliste järgus on kõige vähem ühelisi.

282. Loe. Märgi tee majani.

Raul ja Kristo elavad Kase tänaval.

Rauli maja number on 6.

Kristo maja number on 12.

Leia poiste majad. Sobita.

Raul
Kristo

283. Lahenda ülesanne.

Ühel pool tänavat on 11 maja.
​Teisel pool on kaks maja vähem.
1. Mitu maja on teisel pool tänavat?
2. Mitu maja on kokku?

284. Sobita puuduv liidetav.

 • 6
 • 9
 • 7
 • 8
 • 5

8 +  = 13

 + 5 = 11

7 +  = 14

 + 9 = 17

 + 6 = 15

4 +  = 12

 + 8 = 16

9 +  = 18

Loe. Vali.

Liidetav onkui summa.

Summa onkui liidetav.

285. Leia summa ja vahe.

  7 + 9 = 

16 – 7 = 

  8 + 4 = 

12 – 8 = 

  6 + 7 = 

13 – 7 = 

  5 + 9 = 

14 – 9 = 

  3 + 9 = 

12 – 3 = 

  8 + 9 = 

17 – 8 = 

  4 + 7 = 

11 – 7 = 

  3 + 8 = 

11 – 8 = 

Vaata ülesannet. Loe. Märgi õige lause.

6 + 8 = 14

 • Arv 14 on liidetav.
 • Arv 14 on summa.
 • Arv 14 on vahe.

14 – 8 = 6

 • Arv 14 on vahe.
 • Arv 14 on vähendaja.
 • Arv 14 on vähendatav.

286. Koosta iga ülesande järgi veel 3 ülesannet.

  8 + 7 = 

  7 + 8 = 

15 – 7 = 

15 – 8 = 

     5 + 6 = 

   + 

   – 

   – 

     9 + 4 = 

   + 

   – 

   – 

  6 + 9 = 

  9 + 6 = 

15 – 9 = 

15 – 6 = 

     4 + 7 = 

   + 

   – 

   – 

     5 + 8 = 

   + 

   – 

   – 

287. Koosta antud arvudega neli ülesannet.

 • 12
 • 8
 • 4

8 +=

4 +=

8 =

4 =

 • 15
 • 6
 • 9

+ 6 =

+ 9 =

= 6

= 9

 • 7
 • 6
 • 13

7 +=

+= 13

6 =

= 6

288. Lahenda ülesanne.

Klassi-õhtul kaunistati klass õhu-pallidega.
Siniseid õhu-palle oli 8. Punaseid õhu-palle oli 7.
Kollaseid palle oli 4 võrra vähem kui punaseid.
1. Mitu kollast õhu-palli oli?
2. Mitu õhu-palli oli kokku?

1. Andmed:

Mituõhu-palli on?

Lahendus:

Mitu õhu-palli oli?

Vastus: 

õhu-palle oli .

2. Andmed:

Mitu õhu-palli oli kokku?

Lahendus:

Mitu õhu-palli oli kokku?

  

Vastus: 

Kokku oli  õhu-palli.

Palun oota