Peatükk 1.2 (LÕK mat 3)

Täiskümnete liitmine

Näide:

5. Arvuta.

Keera telefon laiupidi.

6. Lahenda ülesanne.

Ühes karbis on 10 nööpi.
​​Teises karbis on 20 nööpi rohkem.
​Mitu nööpi on teises karbis?

7. Arvuta.

1

+

2

=

1

0

+

2

0

=

 

5

+

3

=

5

0

+

3

0

=

4

+

5

=

4

0

+

5

0

=

 

3

+

6

=

3

0

+

6

0

=

8. Arvuta. Sobita.

Keera telefon laiupidi.

9. Koosta ülesanne. Arvuta.

3

0

+

=

+

=

10. Lahenda ülesanne.

Esimeses vaadis oli 30 ämbrit vett.
​Teises vaadis oli 20 ämbrit rohkem kui esimeses.
​Mitu ämbrit vett oli kahes vaadis kokku?

11. Arvuta.

Keera telefon laiupidi.

10 + 50 = 

60 + 20 = 

70 + 20 = 

20 + 40 = 

30 + 50 = 

10 + 80 = 

Sobita.

Keera telefon laiupidi.
60 + 20
20 + 40
10 + 80
70 + 20
10 + 50
30 + 50

12. Lahenda ülesanne.

Kadri on 20 aastat vana.
​Ema on Kadrist 30 aastat vanem.
​Kadri isa on aga emast 10 aastat vanem.
​Kui vana on Kadri isa?

13. Arvuta. Lahenda mõistatus.

Keera telefon laiupidi.

  40 + 20

=

O

60 + 10

=

N

50 + 30

=

B

 10 + 40

=

U

 30 + 60

=

H

10 + 30

=

E

Kirjuta lünka sobiv täht.

90

60

80

50

70

40

Palun oota