Peatükk 1.3 (LÕK mat 3)

Täiskümnete lahutamine

Näide:

14. Arvuta.

Keera telefon laiupidi.

15. Hinda langetati 10 euro võrra. Koosta ülesanne. Arvuta.

  60 €  

  30 €  

  20 €  

100 €  

Sobita uus hind.

Keera telefon laiupidi.

16. Lahenda ülesanne.

Kahes esimeses klassis õpib kokku 20 õpilast.
​Nendest 10 on poisid, üle-jäänud tüdrukud.
​Mitu tüdrukut on esimestes klassides?

17. Arvuta.

9

1

=

9

0

1

0

=

 

8

3

=

8

0

3

0

=

8

6

=

8

0

6

0

=

 

7

5

=

7

0

5

0

=

18. Arvuta. 

80 – 30 = 

90 – 60 = 

50 – 20 = 

70 – 40 = 

40 – 20 = 

Märgi, kui vastus on 30.

19. Koosta ülesanne. Arvuta.

5

0

=

=

20. Lahenda ülesanne.

Evel oli 90 senti.
​Ta ostis kohukese, mis maksis 30 senti.
​Kui palju raha jäi Evel järele?

21. Arvuta. Lahenda mõistatus.

Keera telefon laiupidi.

  70 – 20

=

H

90 – 60

=

T

80 – 40

=

N

 50 – 30

=

I

 90 – 80

=

E

80 – 20

=

A

Kirjuta lünka sobiv täht.

30

20

50

60

40

10

22. Lahenda ülesanne.

Carmeni kleepsu-kogus on 70 kleepsu.
​​Birgitil on kleepse 20 võrra vähem kui Carmenil.
​Kristiinil on kleepse 10 võrra vähem kui Birgitil.
​Mitu kleepsu on Kristiinil?

Palun oota