Peatükk 2.1 (LÕK mat 3)

Täiskümnele ühekohalise arvu liitmine

38. Täida lüngad.

K Ü

K Ü

K Ü

K Ü

39. Sobita.

40. Mitu ühelist on? Täida lüngad.

6

K

=

6

0

Ü

2

K

=

Ü

7

K

=

Ü

4

K

=

Ü

3

K

=

Ü

5

K

=

Ü

Näide:

2

0

+

5

=

2

5

2 kümnelist + 5 ühelist
​2 kümnelist = 20 ühelist
​20 ühelist + 5 ühelist = 25 ühelist
​20 + 5 = 25

41. Arvuta.

5

0

+

1

=

8

0

+

5

=

7

0

+

9

=

4

0

+

3

=

3

0

+

8

=

6

0

+

4

=

2

0

+

6

=

9

0

+

2

=

42. Kirjuta arvud täis-kümnete ja üheliste summana.

Keera telefon laiupidi.

9

1

=

9

0

1

9

=

8

5

=

5

8

=

7

3

=

3

7

=

6

5

=

5

6

=

43. Arvuta. Täida lüngad.

Keera telefon laiupidi.
  • 41
  • 49
  • 46
  • 42
  • 45
  • 48
  • 43
  • 47

+

2

5

7

9

6

3

1

8

40

Palun oota