Peatükk 2.2 (LÕK mat 3)

Kahekohalise arvu liitmine ühekohalise arvuga (25 + 3)

Näide:

2

5

+

3

=

2

8

K

Ü

K

Ü

K

Ü

5

+

3

=

8

2

5

+

3

=

2

8

• Liidan ühelised: 5Ü + 3Ü

​• Kirjutan üheliste summa vastusesse üheliste kohale.

• Kirjutan kümnelised vastusesse kümneliste kohale: 2K

44. Arvuta.

8

4

+

3

=

3

6

+

2

=

2

5

+

4

=

6

4

+

1

=

4

5

+

2

=

9

7

+

1

=

7

4

+

3

=

5

5

+

4

=

45. Koosta ülesanne. Arvuta.

3

6

+

3

=

+

=

+

=

+

=

46. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Bussis oli 25 reisijat.​
​Peatuses tuli juurde 4 reisijat.
​​Mitu reisijat on nüüd bussis?

Andmed:

Mitu reisijat?

Lahendus:

Mitu  on nüüd bussis?

=

Vastus:

Bussis on nüüd  reisijat.

47. Arvuta. Vali.

Kas lause on õige või vale?

Ülemise rea parem-poolse noole vastus on paaris-arv.

  • õige
  • vale

Alumise rea vasak-poolse noole vastus on paaritu arv.

  • õige
  • vale

48. Lahenda ülesanne.

Toomasel kulus maja ehitamiseks
​45 kollast klotsi. ​Siniseid klotse kulus
3 võrra rohkem.
​Mitu sinist klotsi kulus maja ehitamiseks?

Palun oota