Peatükk 2.4 (LÕK mat 3)

Kahekohalise arvu liitmine ühekohalise arvuga (32 + 3)

53. Arvuta.

32 + 3 = 

32 + 4 = 

32 + 5 = 

32 + 6 = 

32 + 7 = 

54. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Õpetaja jagas õpilastele 26 ruudulist vihikut.
Joonelisi vihikuid jagas ta 3 võrra rohkem 
kui ruudulisi vihikuid.
​Mitu joonelist vihikut jagas õpetaja lastele?​​​

Andmed:

Mituvihikut jagas õpetaja?

Lahendus:

Mituvihikut jagas õpetaja?

=

Vastus:

Õpetaja jagas  joonelist vihikut.

55. Võrdle hindasid. Loe. Vali.

 

Nukust kallim on.

Vurrist odavam on.

Koosta ülesanne. Arvuta.

Nukk ja vurr

 € +  € =  €

Kiik-hobu ja kühvel

 € +  € =  €

Nukk ja kühvel

 € +  € =  €

Kiik-hobu ja vurr

 € +  € =  €

56. Arvuta.

8 3 + 6

5 2 + 7

6 1 + 4

Sobita.

  • 89
  • 65
  • 59

<

<

57. Arvuta.

42 + 5

+

91 + 8

+

73 + 4

+

Loe. Vali.

Kirjalikul arvutamisel kirjutan:

1) ühelisedalla,

2) kümnelisedalla.

58. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Reisi-rongi esimeses vagunis oli 41 sõitjat. Teises vagunis reisis 2 sõitjat rohkem kui 
esimeses vagunis. Kolmandas vagunis oli sõitjaid 5 võrra rohkem kui teises vagunis.
Mitu sõitjat oli kolmandas vagunis?​

Andmed:

Mitu sõitjat olivagunis?

Lahendus:

1. Mitu sõitjat olivagunis?

2. Mitu reisijat olivagunis?

Vastus:

Kolmandas vagunis oli  sõitjat.

Palun oota