Peatükk 2.3 (LÕK mat 3)

Ühekohalise arvu liitmine kahekohalise arvuga (3 + 35)

Näide:

3

+

3

5

=

3

8

K

Ü

K

Ü

K

Ü

3

+

5

=

8

3

+

3

5

=

3

8

• Liidan ühelised: 3Ü + 5Ü

• Kirjutan üheliste summa vastusesse üheliste kohale.

• Kirjutan kümnelised vastusesse kümneliste kohale: 3K

49. Arvuta.

4

+

7

5

=

1

+

3

6

=

3

+

8

4

=

2

+

9

7

=

2

+

6

3

=

3

+

4

5

=

1

+

7

5

=

4

+

8

5

=

50. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Triinu pinalis on 3 harilikku pliiatsit.
Värvi-pliiatseid on tal 25 võrra rohkem.
Mitu värvi-pliiatsit on Triinu pinalis?

Andmed:

Lahendus:

Mitu on pinalis?

=

Vastus:

Pinalis on  värvi-pliiatsit.

51. Arvuta. Lahenda mõistatus.

Keera telefon laiupidi.

    3 + 64

=

E

  4 + 35

=

V

  2 + 96

=

L

   1 + 48

=

A

   2 + 76

=

K

  3 + 55

=

R

Kirjuta lünka sobiv täht.

78

98

49

39

67

58

Näide:

Kirjalikul arvutamisel kirjutan ühelised üheliste ja kümnelised kümneliste alla.

• Liidan ühelised: 2Ü + 5Ü = 7Ü
​• Kirjutan üheliste summa vastusesse üheliste kohale.
​• Kirjutan kümnelised vastusesse kümneliste kohale: 6K

52. Arvuta.

3 + 2 6

4 + 3 5

2 + 5 7

2 + 6 7

3 + 9 6

4 + 4 5

Märgi arvutamisel saadud vastused.

Täida lüngad.

Üle jäid  ja .

Palun oota