Peatükk 2.10 (LÕK mat 3)

Kahekohalise arvu liitmine täiskümnega

Näide:

2

5

+

4

0

=

6

5

4

0

+

2

5

=

6

5

5

Ü

+

0

Ü

=

5

Ü

2

K

+

4

K

=

6

K

6

0

+

5

=

6

5

• Liidan ühelised:

5Ü + 0Ü = 5Ü

• Liidan kümnelised:

2K + 4K = 6K

 60 +   5 = 65

122. Arvuta.

5

7

+

2

0

=

4

8

+

5

0

=

3

6

+

4

0

=

2

3

+

3

0

=

6

3

+

3

0

=

3

5

+

4

0

=

6

2

+

2

0

=

4

1

+

5

0

=

Järjesta vastused alates kõige väiksemast.

123. Arvuta. Märgi.

28 + 40 = 

34 + 40 = 

 • ahven
 • haug
 • särg

54 + 20 = 

67 + 20 = 

 • ahven
 • haug
 • särg

47 + 40 = 

38 + 30 = 

 • ahven
 • haug
 • särg

Loe. Vali.

Vana-ema püüdis ahvena.

 • õige
 • vale

Vana-isa ei saanud haugi.

 • õige
 • vale

124. Koosta ülesanne. Arvuta.

Teritaja ja pliiats

 s +  s =  s

Vihik ja liim

 s +  s =  s

Teritaja ja liim

 s +  s =  s

Vihik ja pliiats

 s +  s =  s

125. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Laupäeval müüdi jäätise-kohvikus 25 vahvli-jäätist. Mahla-pulki müüdi 30 võrra rohkem kui vahvli-jäätist. Pulga-jäätist müüdi aga 60 võrra rohkem kui vahvli-jäätist.
Mitu mahla-pulka müüdi?

Andmed:

Lahendus:

1. Mitumüüdi?

2. Mitumüüdi?

Vastus:

Laupäeval müüdi  mahla-pulka ja  pulga-jäätist.

126. Arvuta. Lahenda mõistatus.

Keera telefon laiupidi.

  50 + 38

=

S

70 + 26

=

O

30 + 57

=

K

 60 + 33

=

I

 30 + 51

=

E

40 + 46

=

M

Kirjuta lünka sobiv täht.

81

88

87

93

86

96

127. Arvuta.

30 + 68 = 

60 + 28 = 

50 + 48 = 

70 + 28 = 

30 + 58 = 

40 + 48 = 

Sobita ülesanded õigesse kohvrisse.

Keera telefon laiupidi.
30 + 68
70 + 28
60 + 28
30 + 58
50 + 48
40 + 48

128. Arvuta. Sobita.

38
48
58
68

129. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Heili ostis sõrm-kübara, mis maksis 30 senti.
Ta ostis ka käärid, mis maksid 68 senti rohkem
kui sõrm-kübar. Veel ostis Heili niidi, mis maksis 35 senti rohkem kui sõrm-kübar.
Kui palju maksis Heili kääride eest?
Kui palju maksis niidi-rull?

Andmed:

Lahendus:

1. Kui palju maksid?

s

s

s

2. Kui palju maksis?

s

s

s

Vastus:

Käärid maksid  senti ja niidi-rull maksis  senti.

Näide:

Kirjalikul arvutamisel kirjutan ühelised üheliste ja kümnelised kümneliste alla.

• Liidan ühelised: 5Ü + 0Ü = 5Ü
​• Kirjutan üheliste summa vastusesse üheliste kohale.
​• Liidan kümnelised: 2K + 4K = 6K
​• Kirjutan kümneliste summa vastusesse kümneliste kohale.

130. Arvuta.

7 8 + 2 0

5 4 + 2 0

4 0 + 3 5

3 0 + 6 4

Märgi arvutamisel saadud vastused.

Täida lüngad.

Üle jäid arvud  ja .

131. Arvuta. Leia igale beebile lutt.

7 0 + 2 7

3 0 + 6 8

4 0 + 5 6

3 6 + 6 0

4 7 + 5 0

7 8 + 2 0

Sobita.

132. Arvuta. Sobita müts ja sall.

Keera telefon laiupidi.

3 0 + 4 7

4 0 + 4 8

4 0 + 5 9

 

2 7 + 5 0

sall

5 8 + 3 0

sall

3 9 + 6 0

sall

133. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Näitusel osales 26 taksi. Lamba-koeri osales 30 võrra rohkem kui takse.
​Puudleid osales 20 võrra rohkem kui lamba-koeri.
​Mitu lamba-koera ja puudlit osales näitusel?

Andmed:

Mitu

Lahendus:

1. Mituosales?

1. Mituosales?

Vastus:

Näitusel osales  lamba-koera ja  puudlit.

134. Arvuta kirjalikult.

42 + 50

30 + 56

73 + 20

135. Arvuta.

Loe. Vali.

Kollase kaanega purgi vastus
on 89.

 • õige
 • vale

Sinise kaanega purgi vastus on kõige väiksem.

 • õige
 • vale

136. Arvuta.

Keera telefon laiupidi.

2 4 + 2 0

+ 3 0

+ 2 0

Palun oota