Peatükk 2.11 (LÕK mat 3)

Kahekohalisest arvust täiskümnete lahutamine

Näide:

4

5

2

0

=

2

5

5

Ü

0

Ü

=

5

Ü

4

K

2

K

=

2

K

2

0

+

5

=

2

5

• Lahutan ühelised:

5Ü – 0Ü = 5Ü

• Lahutan kümnelised:

4K – 2K = 2K

2K = 20Ü

• Liidan:

20 + 5 = 25

137. Arvuta.

6

7

2

0

=

8

8

5

0

=

9

6

4

0

=

7

3

3

0

=

6

3

3

0

=

5

5

4

0

=

6

2

2

0

=

9

1

5

0

=

Järjesta, alusta kõige suuremast.

138. Arvuta.

63 – 50 = 

75 – 30 = 

58 – 40 = 

96 – 60 = 

89 – 40 = 

Vali lennukile õige värv.

36 kollane, 49 punane, 18 roheline, 13 pruun,
45 sinine

139. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Eva luges teisi-päeval 48 lehe-külge. Kolma-päeval luges ta 20 lehe-külge vähem kui teisi-päeval.
Arvuta, mitu lehe-külge luges Eva kolma-päeval.

Andmed:

Mitu lehe-külge lugeskolma-päeval?

Lahendus:

Mitu lehte luges Eva?

Vastus:

Eva luges kolma-päeval  lehe-külge.

140. Arvuta. Lahenda mõistatus.

Keera telefon laiupidi.

66 – 30

=

Ü

85 – 50

=

V

79 – 40

=

L

97 – 60

=

E

58 – 30

=

K

95 – 70

=

H

Kirjuta lünka sobiv täht.

28

36

25

35

37

39

141. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Merlel oli 95 senti. Ta ostis kohukese, mis maksis 30 senti ja jogurti, mis maksis 40 senti.
Kui palju raha jäi Merlel järele?

Andmed:

Olisenti

Kohuke s

Jogurts

Jäi järele?

Lahendus:

1. Kui palju maksavad kohuke jakokku?

s

s

s

2. Kui palju raha?

s

s

s

Vastus:

Merlel jäi järele  senti.

Näide:

Kirjalikul arvutamisel kirjutan ühelised üheliste ja kümnelised kümneliste alla.

• Lahutan ühelised: 5Ü – 0Ü = 5Ü
​• Lahutan kümnelised: 4K – 2K = 2K

142. Arvuta. 

6 8 3 0

4 7 2 0

5 3 4 0

9 9 6 0

Märgi arvutamisel saadud vastused.

Täida lüngad.

Üle jäid arvud  ja .

143. Arvuta.

Keera telefon laiupidi.

6 3 4 0

7 6 3 0

8 5 2 0

9 5 3 0

5 3 3 0

8 6 4 0

Sobita. Vali.

  • mops
  • taks
  • puudel

Taksil on.

Mopsil on.

144. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Etendusele müüakse kokku 96 piletit. Pileti on ostnud juba 60 inimest.
Mitu piletit on veel müümata?

Andmed:

Mitu piletit on?

Lahendus:

Mitu piletit on?

Vastus:

Müümata on  piletit.

145. Koosta ülesanne. Arvuta. Täida lüngad.

146. Arvuta. Kontrolli.

Keera telefon laiupidi.

x

3

0

=

2

5

x

=

x

=

K:

=

u

3

0

=

3

5

u

=

u

=

K:

=

7

0

+

t

=

9

4

t

=

t

=

K:

=

6

5

a

=

2

0

a

=

a

=

K:

=

Palun oota