Peatükk 2.15 (LÕK mat 3)

Kahekohaliste arvude liitmine nii, et vastuseks on täiskümme

Näide:

3

7

+

2

3

=

6

0

3

7

=

3

0

+

7

2

3

=

2

0

+

3

3

0

+

2

0

=

5

0

7

+

3

=

1

0

5

0

+

1

0

=

6

0

Jaotan liidetavad täiskümneteks ja ühelisteks.

• Liidan täiskümned: 30 + 20 = 50

• Liidan ühelised: 7 + 3 = 10

• Liidan täiskümnetele ühelised: 50 + 10 = 60

177. Arvuta.

Keera telefon laiupidi.

4

7

+

2

3

=

4

7

=

4

0

2

3

=

3

4

0

+

2

0

=

7

+

3

=

6

0

=

5

6

+

3

4

=

5

6

=

6

3

4

=

3

0

5

0

+

3

0

=

6

+

4

=

1

0

=

178. Arvuta vihikus. Täida lüngad.

36 + 44 =  roheline

48 + 22 =  sinine

33 + 17 =  punane

45 + 15 =  kollane

56 + 34 =  pruun

25 + 25 =  punane

35 + 25 =  kollane

66 + 24 =  pruun

Sobita värvide järgi lipud.

179. Lahenda ülesanne.

Karja-maal oli 36 kitse.
​Lehmi oli 24 võrra rohkem kui kitsi.
​Lambaid oli 16 võrra rohkem kui lehmi.
​Mitu lehma sõi karja-maal?
​Mitu lammast sõi karja-maal?

180. Arvuta.

Järjesta vastused alates suuremast.

181. Lahenda ülesanne.

Matkale läks 23 meest.
​Naisi läks 17 võrra rohkem kui mehi.
​Lapsi läks 37 võrra rohkem kui mehi.
​Mitu naist läks matkale?
​Mitu last läks matkale?

182. Arvuta. Lahenda mõistatus.

Keera telefon laiupidi.

58 + 32

=

K

35 + 15

=

E

57 + 23

=

M

26 + 14

=

R

59 + 11

=

I

28 + 32

=

S

Kirjuta lünka sobiv täht.

80

70

90

60

50

40

Näide:

Kirjalikul arvutamisel kirjutan ühelised üheliste ja kümnelised kümneliste alla.

​• Liidan ühelised: 3Ü + 7Ü = 10Ü
​​• 10Ü = 1K ja 0Ü
​​• 0 märgin üheliste alla.
​​• 1 märgin kümneliste kohale.
​​• Liidan kümnelised: 1K + 6K + 2K = 9K

183. Arvuta.

Vali arvutamisel saadud vastus.

184. Arvuta.

3 8 + 1 2

5 4 + 3 6

4 5 + 3 5

3 7 + 2 3

Märgi arvutamisel saadud vastused.

Täida lüngad.

Üle jäid arvud  ja .

185. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Kooli osteti 23 arvutit. Arvuti-hiiri osteti 17 võrra rohkem kui arvuteid.
Mitu arvuti-hiirt osteti kooli?

Andmed:

Mituosteti?

Lahendus:

Mituosteti?

Vastus:

Kooli osteti  arvuti-hiirt.

Näide:

Kirjalik liitmine sajani

Kirjalikul arvutamisel kirjutan ühelised üheliste ja kümnelised kümneliste alla.

​• Liidan ühelised: 3Ü + 7Ü = 10Ü​​
​​​   10Ü = 1K ja 0Ü
​​• 0 märgin üheliste alla.
​​• 1 märgin kümneliste kohale.
​​• Liidan kümnelised:
   ​1K + 6K + 3K = 10K
​​• 0 märgin kümneliste alla.​
• 1 märgin sajaliste kohale.​
​• Liidan sajalised: 1S = 1S
​• 1 märgin sajaliste alla.

186. Arvuta kirjalikult.

46 + 34

55 + 45

38 + 52

71 + 29

57 + 23

Palun oota