Peatükk 2.14 (LÕK mat 3)

Kahekohaliste arvude lahutamine järgu­ületamiseta

Näide:

7

5

3

2

=

4

3

7

5

=

7

0

+

5

3

2

=

3

0

+

2

7

0

3

0

=

4

0

5

2

=

3

4

0

+

3

=

4

3

Jaotan vähendatava ja vähendaja
täiskümneteks ja ühelisteks.​

• Lahutan täiskümned:

70 – 30 = 40

• Lahutan ühelised:

5Ü – 2Ü = 3Ü

• Liidan täiskümnele ühelised:

40 +    3 = 43

163. Arvuta.

Keera telefon laiupidi.

6

7

4

3

=

6

7

=

6

0

4

3

=

3

6

0

4

0

=

7

3

=

2

0

=

8

5

3

2

=

8

5

=

5

3

2

=

3

0

8

0

3

0

=

5

2

=

3

=

164. Arvuta. Sobita ülesanne ja vastus.

    • 54 – 32
    • 88 – 54
    • 93 – 51
       • 97 – 45
       • 79 – 45
       • 58 – 36

       165. Arvuta. Lahenda mõistatus.

       Keera telefon laiupidi.

       84 – 43

       =

       R

       96 – 35

       =

       K

       75 – 24

       =

       B

       47 – 33

       =

       S

       79 – 46

       =

       E

       83 – 51

       =

       Ä

       Kirjuta lünka sobiv täht.

       61

       32

       41

       51

       33

       14

       166. Lahenda ülesanne.

       Keera telefon laiupidi.

       Kaup-mees müüs 57 kasti õunu.​
       Arbuuse müüs ta 35 kasti vähem kui õunu.
       Porgandeid aga 21 kasti vähem kui õunu.​
       Mitu kasti arbuuse müüs kaup-mees?​
       Mitu kasti porgandeid müüs kaup-mees?

       Andmed:

       Mitu kastimüüs kaup-mees?

       Mitu kastimüüs kaup-mees?

       Lahendus:

       1. Mitu kastimüüs kaup-mees?

       5

       7

       3

       5

       =

       5

       7

       =

       5

       0

       3

       5

       =

       5

       5

       0

       3

       0

       =

       7

       5

       =

       2

       0

       =

       2. Mitu kastimüüs kaup-mees?

       5

       7

       2

       1

       =

       5

       7

       =

       5

       0

       2

       1

       =

       1

       5

       0

       2

       0

       =

       7

       1

       =

       3

       0

       =

       Vastus:

       Kaup-mees müüs  kasti arbuuse ja  kasti porgandeid.

       Näide:

       Traadil istus 27 pääsukest. Mõned lendasid ära. Nüüd istub traadil 14 pääsukest.

       Mitu pääsukest lendas ära?

       2

       7

       a

       =

       1

       4

       a

       =

       2

       7

       1

       4

       a

       =

       1

       3

       K:

       2

       7

       1

       3

       =

       1

       4

       167. Arvuta.

       Keera telefon laiupidi.

       5

       7

       x

       =

       3

       4

       x

       =

       x

       =

       K:

       =

       8

       5

       a

       =

       2

       3

       a

       =

       a

       =

       K:

       =

       7

       9

       h

       =

       2

       5

       h

       =

       h

       =

       K:

       =

       6

       4

       k

       =

       3

       1

       k

       =

       k

       =

       K:

       =

       168. Lahenda ülesanne.

       Hommikul oli poes 56 arbuusi.
       ​Õhtuks oli järel 24.
       ​Mitu arbuusi müüdi päeva jooksul?

       Näide:

       Traadil istus 22 pääsukest. Mõned pääsukesed lendasid juurde. 

       Nüüd istub traadil 33 pääsukest. Mitu pääsukest lendas traadile?

       2

       2

       +

       a

       =

       3

       3

       a

       =

       3

       3

       2

       2

       a

       =

       1

       1

       K:

       2

       2

       +

       1

       1

       =

       3

       3

       169. Arvuta.

       Keera telefon laiupidi.

       2

       4

       +

       e

       =

       4

       6

       e

       =

       e

       =

       K:

       =

       5

       3

       +

       u

       =

       8

       7

       u

       =

       u

       =

       K:

       =

       6

       3

       +

       s

       =

       9

       9

       s

       =

       s

       =

       K:

       =

       4

       5

       +

       m

       =

       7

       9

       m

       =

       m

       =

       K:

       =

       170. Lahenda ülesanne.

       Hommikul õitses peenral 32 tulpi.
       ​Päeval läksid mõned tulbid veel õitsele.
       ​Nüüd õitseb peenral 54 tulpi.
       ​Mitu tulpi puhkes õide päeval?

       Näide:

       Kirjalikul arvutamisel kirjutan ühelised üheliste ja kümnelised kümneliste alla.

       • Lahutan ühelised: 6Ü – 4Ü = 2Ü
       ​• Lahutan kümnelised: 3K – 2K = 1K

       171. Arvuta.

       6 5 2 1

       7 9 4 6

       9 9 7 6

       7 8 5 6

       Märgi arvutamisel saadud vastused.

       Täida lüngad.

        Üle jäid  ja .

       172. Arvuta.

       9 8 7 3

       5 4 2 1

       7 7 2 6

       8 8 3 7

       7 9 5 4

       6 7 3 4

       Sobita.

       173. Lahenda ülesanne.

       Keera telefon laiupidi.

       Poisid korjasid 56 pähklit.
       Neist 21 olid ussitanud.
       Mitu pähklit sobis söögiks?

       Andmed:

       Mitu pähklit?

       Lahendus:

       Mitu pähklit?

       Vastus:

       Söögiks kõlbas  pähklit.

       174. Koosta ülesanne. Arvuta. Täida lüngad.

       175. Lahenda ülesanne.

       Talunikul on 35 kana.
       ​Hanesid on 21 võrra vähem kui kanu.
       ​Parte on 12 võrra vähem kui kanu.
       ​Mitu hane on talunikul?
       ​Mitu parti on talunikul?

       176. Arvuta kirjalikult.

       96 – 65

       79 – 58

       69 – 18

       Palun oota