Peatükk 1.1 (Mängukooli muusika)

Sissejuhatus

Mängukooli sari

Mängukooli sarja kuulub neli raamatut:

  • Mängukool 2–3-aastastele
  • Mängukool 3–4-aastastele
  • Mängukool 4–5-aastastele
  • Mängukool 5–6-aastastele

Tööraamatute ülesanded on seotud lasteaia õppekavas käsitletud teemadega ning on mõeldud lahendamiseks koos täiskasvanuga. Töölehed on jaotatud neljaks alateemaks: keel ja kõne, loogika ja matemaatika, maailma avastamine, käeline tegevus. 

Mängu kaudu tehakse tutvust häälikumängude, tähtede ja lugemisega. Raamatutes on mitmesuguseid taju, mälu, tähelepanu ning mõtlemist arendavaid ülesandeid. Rõhku on pööratud sellele, et avardada lapse silmaringi, õppida tundma loodust ning kujundada matemaatilisi eeloskusi.

Täpsema info paberteoste kohta leiad Avita kodulehelt.

Mängime koos muusikaga

Iga paberteose lõpuosas on eakohased laulud, tantsud, rütmimängud, kuulamisülesanded ja muud muusikalised harjutused koos juhistega. 

Mängukooli laulude ja tantsude fonogrammid leiad aga sellest veebiteosest. Selleks liigu edasi järgmisse peatükki.

Head mängulusti!

Palun oota