Kordamine

 • Mida õppisin eelmisel aastal?

Õppisin arve võrdlema

Animatsioon arvude võrdlemisest

Arvude võrdlemisel kasutan märke
                    <  (on väiksem)
                    >  (on suurem)
                    =  (on võrdne​​​)

 • Õpilasi on tulnud juurde.
 • Õpilasi on jäänud vähemaks.

A. Võrdle poiste ja tüdrukute arvu klassis. Vali õige märk.

11  6

B. Arvuta, mitme võrra on poisse rohkem.

   = 

Vastus. Poisse on  võrra rohkem.

A. Mitu poissi ja mitu tüdrukut on meie klassis?
Vastus.  Meie klassis on  poissi ja  tüdrukut.

B. Keda on rohkem, kas poisse või tüdrukuid?

Näide

3 < 5 

5 > 3 

5 = 5 

Õppisin asukohta leidma

Animatsioon asukoha leidmisest
 • Susannast paremal istub Kerli.
 • Henrist paremal on Sass.
 • Henri on Vaikost vasakul.
 • Lauri taga on Sass.
 • Riinu ees istub Grete.
 • Oliveri taga istub Ott ja paremal Remi.
 • Lisetest vasakul on Grete.
 • Martin abistab õpetajat.

Kes istub klassis sinu ees, taga, paremal ja vasakul käel?

Õppisin kella tundma 

Animatsioon kellast
Tund ja minut
 • Tundide algus
 • Tundide lõpp
 • Tundide algus
 • Tundide lõpp

Esmaspäeval kestab kool  tundi.

Ühe õppetunni pikkus on  minutit ehk  tundi.

Õppisin esemete kaalu mõõtma

Susanna
koolikott

Kerdi
koolikott

Susanna koolikoti sisu

Kerdi koolikoti sisu

Raskust mõõdetakse grammides (g) ja kilogrammides (kg).

5 g < 5 kg

Mitu sellist asja on Susanna koolikotis? asja

5 kg  2 kg

Kumma koolikott on kergem? 

 kg   kg =  kg

Vastus. Susanna koolikott on  kg võrra raskem.

Kas ka sinu koolikotis on midagi sellist, mida tegelikult ei oleks olnud vaja kooli kaasa võtta.

Õppisin kujundeid tundma

Laul kujunditest
Ristkülik
Ruut
Kolmnurk
Ring
 • Kerli vihikul on kolmnurgad.
 • Vaiko vihikul on ristkülikud.
 • Henri vihikul on ringid.
 • Kerli
 • Vaiko
 • Henri

Õppisin liitma ja lahutama 20 piires

Laul liitmisest ja lahutamisest
   • 16 – 8 = 8
   • 9 + 8 = 17
   • 11 – 5 = 7
   • 3 + 9 = 11
   • 14 – 9 = 6
   • 6 + 7 = 12
   • 7 + 4 = 11
   • 20 – 6 = 14
   • 5 + 8 = 13
   • 12 – 7 = 5
   • 13 – 6 = 8
   • 7 + 6 = 14
   Palun oota