Õppekomplekt

Matemaatika 2. klassile

Õpiku autorid
Malle Saks, Tiina Lõhmus
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks, Tiina Lõhmus
Väljaandja
Avita

1. Liitmine ja lahutamine 20 piires

Järg
Peatükk
1.1. Kordamine
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Arvude järjestamine
1.3. Kümnelised ja ühelised (1)
1.4. Kümnelised ja ühelised (2)
1.5. Arvude võrdlemine
1.6. Liitmine ja lahutamine 20 piires
1.7. Liitmine 20 piires
1.8. Lahutamine 20 piires
1.9. Liitmise ja lahutamise seos
1.10. Kordamine

2. Geomeetria

Järg
Peatükk
2.1. Sirglõik
2.2. Sirglõik. Millimeeter
2.3. Pikkuse mõõtmine millimeetrites
2.4. Kordamine
2.5. Ristkülik, ruut, kolmnurk, ring (1)
2.6. Ristkülik, ruut, kolmnurk, ring (2)
2.7. Silinder, koonus, kera
2.8. Risttahukas ja kuup
2.9. Püramiid
2.10. Kordamine

3. Liitmine ja lahutamine 100 piires

Järg
Peatükk
3.1. Täht arvu tähisena
3.2. Ühelised, kümnelised, sajalised
3.3. Kahekohaline arv kümneliste ja üheliste summana
3.4. Täiskümnetest üheliste lahutamine
3.5. Kordamine
3.6. Liitmine 100 piires üleminekuta
3.7. Lahutamine 100 piires üleminekuta
3.8. Järgmine kümme täis
3.9. Meeter, sentimeeter
3.10. Detsimeeter
3.11. Pikkusühikud: m, dm, cm, mm
3.12. Kordamine
3.13. Liitmine 100 piires üleminekuga (1)
3.14. Liitmine 100 piires üleminekuga (2)

4. Ajaühikud

Järg
Peatükk
4.1. Kalender (1)
4.2. Kalender (2)
4.3. Tund, minut
4.4. Sekund
4.5. Kordamine (1)
4.6. Kordamine (2)
4.7. Matemaatilised pähklid

5. Nelinurgad

Järg
Peatükk
5.1. Kordamine
5.2. Täisnurk
5.3. Nelinurgad

6. Arvud 0–1000 

Järg
Peatükk
6.1. Arvud tuhandeni
6.2. Arvude 0–1000 võrdlemine
6.3. Täiskümnete ja -sadade liitmine 1000 piires
6.4. Täiskümnete ja -sadade lahutamine 1000 piires
6.5. Kilomeeter
6.6. Ringjoon, ring, ringjoone keskpunkt
6.7. Kordamine
6.8. Kordamine

7. Liitmine ja lahutamine 100 piires

Järg
Peatükk
7.1. Liitmine 100 piires (1)
7.2. Liitmine 100 piires (2)
7.3. Lahutamine 100 piires
7.4. Lahutamine 100 piires üleminekuga (1)
7.5. Lahutamine 100 piires üleminekuga (2)
7.6. Kilogramm, gramm (1)
7.7. Kilogramm, gramm (2)
7.8. Kordamine

8. Korrutamine

Järg
Peatükk
8.1. Korrutamise seos liitmisega
8.2. Korrutamise seadus
8.3. Korrutamine arvuga 2
8.4. Korrutamine arvuga 2 (2)
8.5. Korrutamine arvuga 3 (1)
8.6. Korrutamine arvuga 3 (2)
8.7. Pool
8.8. Kell
8.9. Korrutamine arvuga 4
8.10. Kordamine

9. Jagamine

Järg
Peatükk
9.1. Jagamine. Korrutamise seos jagamisega
9.2. Jagamine arvuga 2
9.3. Jagamine arvuga 3
9.4. Jagamine arvudega 2 ja 3
9.5. Veerand, kolmveerand
9.6. Jagamine arvuga 4
9.7. Tehete järjekord avaldises
9.8. Korrutamine ja jagamine arvuga 4
9.9. Korrutamine arvuga 5
9.10. Jagamine arvuga 5
9.11. Liiter
9.12. Kordamine

10. Korrutustabel

Järg
Peatükk
10.1. Korrutustabel
10.2. Korrutamine ja jagamine arvuga 6
10.3. Korrutamine ja jagamine arvuga 7
10.4. Temperatuur (1)
10.5. Temperatuur (2)
10.6. Korrutamine ja jagamine arvuga 8
10.7. Korrutamine arvuga 9

11. Kordamine

Järg
Peatükk
11.1. Trikid matemaatikas
11.2. Kordamine. Liitmine ja lahutamine 100 piires
11.3. Kordamine. Liitmine ja lahutamine
11.4. Kordamine. Korrutamine ja jagamine
11.5. Kordamine. Geomeetrilised kujundid
11.6. Kordamine. Mõõtühikud
11.7. Õuetund. Planeerime lillepeenra

12. Lisad

Järg
Peatükk
12.1. Impressum
Palun oota