Matemaatika 2. klassile

Õpiku autorid
Malle Saks, Tiina Lõhmus
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks, Tiina Lõhmus
Kirjastus
Avita
või loo konto
või loo konto

1. Esimene osa

Järg
Peatükk
1.1. Kordamine
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Arvude järjestamine
1.3. Kümnelised ja ühelised (1)
1.4. Kümnelised ja ühelised (2)
1.5. Arvude võrdlemine
1.6. Liitmine ja lahutamine 20 piires
1.7. Liitmine 20 piires
1.8. Lahutamine 20 piires
1.9. Liitmise ja lahutamise seos
1.10. Kordamine
1.11. Sirglõik
1.12. Sirglõik. Millimeeter
1.13. Pikkuse mõõtmine millimeetrites
1.14. Kordamine
1.15. Ristkülik, ruut, kolmnurk, ring (1)
1.16. Ristkülik, ruut, kolmnurk, ring (2)
1.17. Silinder, koonus, kera
1.18. Risttahukas ja kuup
1.19. Püramiid
1.20. Kordamine
1.21. Täht arvu tähisena
1.22. Ühelised, kümnelised, sajalised
1.23. Kahekohaline arv kümneliste ja üheliste summana
1.24. Täiskümnetest üheliste lahutamine
1.25. Kordamine
1.26. Liitmine 100 piires üleminekuta
1.27. Lahutamine 100 piires üleminekuta
1.28. Järgmine kümme täis
1.29. Meeter, sentimeeter
1.30. Detsimeeter
1.31. Pikkusühikud: m, dm, cm, mm
1.32. Kordamine
1.33. Liitmine 100 piires üleminekuga (1)
1.34. Liitmine 100 piires üleminekuga (2)
1.35. Kalender (1)
1.36. Kalender (2)
1.37. Tund, minut
1.38. Sekund
1.39. Kordamine (1)
1.40. Kordamine (2)
1.41. Matemaatilised pähklid

2. Teine osa

Järg
Peatükk
2.1. Kordamine
2.2. Täisnurk
2.3. Nelinurgad
2.4. Arvud tuhandeni
2.5. Arvude 0–1000 võrdlemine
2.6. Täiskümnete ja -sadade liitmine 1000 piires
2.7. Täiskümnete ja -sadade lahutamine 1000 piires
2.8. Kilomeeter
2.9. Ringjoon, ring, ringjoone keskpunkt
2.10. Kordamine
2.11. Kordamine
2.12. Liitmine 100 piires (1)
2.13. Liitmine 100 piires (2)
2.14. Lahutamine 100 piires
2.15. Lahutamine 100 piires üleminekuga (1)
2.16. Lahutamine 100 piires üleminekuga (2)
2.17. Kilogramm, gramm (1)
2.18. Kilogramm, gramm (2)
2.19. Kordamine
2.20. Korrutamise seos liitmisega
2.21. Korrutamise seadus
2.22. Korrutamine arvuga 2
2.23. Korrutamine arvuga 2 (2)
2.24. Korrutamine arvuga 3 (1)
2.25. Korrutamine arvuga 3 (2)
2.26. Pool
2.27. Kell
2.28. Korrutamine arvuga 4
2.29. Kordamine
2.30. Jagamine. Korrutamise seos jagamisega
2.31. Jagamine arvuga 2
2.32. Jagamine arvuga 3
2.33. Jagamine arvudega 2 ja 3
2.34. Veerand, kolmveerand
2.35. Jagamine arvuga 4
2.36. Tehete järjekord avaldises
2.37. Korrutamine ja jagamine arvuga 4
2.38. Korrutamine arvuga 5
2.39. Jagamine arvuga 5
2.40. Liiter
2.41. Kordamine
2.42. Korrutustabel
2.43. Korrutamine ja jagamine arvuga 6
2.44. Korrutamine ja jagamine arvuga 7
2.45. Temperatuur (1)
2.46. Temperatuur (2)
2.47. Korrutamine ja jagamine arvuga 8
2.48. Korrutamine arvuga 9
2.49. Trikid matemaatikas
2.50. Kordamine
2.51. Kordamine 
2.52. Kordamine
2.53. Geomeetrilised kujundid
2.54. Kordamine
2.55. Õuetund. Planeerime lillepeenra

3. Lisad

Järg
Peatükk
3.1. Impressum
või loo konto
Palun oota