Õppekomplekt (Matemaatika 2. kl)

1. September

Järg
Peatükk
1.1. Kordamine
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Arvude järjestamine
1.3. Kümnelised ja ühelised (1)
1.4. Kümnelised ja ühelised (2)
1.5. Arvude võrdlemine
1.6. Liitmine ja lahutamine 20 piires
1.7. Liitmine 20 piires
1.8. Lahutamine 20 piires
1.9. Liitmise ja lahutamise seos
1.10. Kordamine. Arvude võrdlemine, liitmine ja lahutamine 20 piires
1.11. Sirglõik
1.12. Sirglõik. Millimeeter
1.13. Pikkuse mõõtmine millimeetrites

2. Oktoober

Järg
Peatükk
2.1. Kordamine. Sirglõigu pikkus, arvutamine 20 piires
2.2. Kujundid
2.3. Täisnurk
2.4. Nelinurgad
2.5. Ristkülik
2.6. Ruut
2.7. Ringjoon, ring, ringjoone keskpunkt
2.8. Kolmnurk
2.9. Täisnurkne kolmnurk
2.10. Võrdhaarne kolmnurk
2.11. Võrdkülgne kolmnurk
2.12. Romb
2.13. Kordamine. Tasapinnalised kujundid

3. November

Järg
Peatükk
3.1. Täht arvu tähisena
3.2. Ühelised, kümnelised, sajalised
3.3. Kahekohaline arv kümneliste ja üheliste summana
3.4. Täiskümnetest üheliste lahutamine
3.5. Liitmine 100 piires üleminekuta
3.6. Lahutamine 100 piires üleminekuta
3.7. Järgmine kümme täis
3.8. Kordamine. Arvutamine 100 piires, täiskümnetest üheliste lahutamine
3.9. Kordamine. Arvutamine 100 piires üleminekuta. Sirglõik
3.10. Meeter, sentimeeter
3.11. Detsimeeter
3.12. Pikkusühikud: m, dm, cm, mm
3.13. Kordamine. Liitmine ja lahutamine saja piires üleminekuta, arvude järjestamine ja võrdlemine

4. Detsember

Järg
Peatükk
4.1. Liitmine 100 piires üleminekuga (1)
4.2. Liitmine 100 piires üleminekuga (2)
4.3. Kalender (1)
4.4. Kalender (2)
4.5. Tund, minut
4.6. Sekund
4.7. Kordamine. Ajaühikud, kestus
4.8. Kordamine. Jõulud
4.9. Kordamine.  Jõulud (2)
4.10. Matemaatilised pähklid 

5. Jaanuar

Järg
Peatükk
5.1. Arvud tuhandeni
5.2. Arvude 0–1000 võrdlemine
5.3. Täiskümnete ja -sadade liitmine 1000 piires
5.4. Täiskümnete ja -sadade lahutamine 1000 piires
5.5. Kilomeeter
5.6. Kordamine. Arvud tuhandeni, kilomeeter
5.7. Liitmine 100 piires (3)
5.8. Liitmine 100 piires (4)

6. Veebruar

Järg
Peatükk
6.1. Lahutamine 100 piires
6.2. Lahutamine 100 piires üleminekuga (1)
6.3. Lahutamine 100 piires üleminekuga (2)
6.4. Kilogramm, gramm (1)
6.5. Kilogramm, gramm (2)
6.6. Kordamine. Liitmine ja lahutamine 100 piires, kilogramm, gramm
6.7. Risttahukas ja kuup
6.8. Mis on pinnalaotus?
6.9. Püramiid
6.10. Silinder, koonus, kera
6.11. Kordamine. Ruumilised kujundid

7. Märts

Järg
Peatükk
7.1. Kordamine. Liitmine ja lahutamine 100 piires
7.2. Kordamine. Nelinurgad, arvutamine täiskümnete ja sadadega, pikkusühikud
7.3. Kordamine. Ristkülik, ruut, kolmnurk, ring
7.4. Korrutamise seos liitmisega
7.5. Korrutamise seadus
7.6. Korrutamine arvuga 2 (1)
7.7. Korrutamine arvuga 2 (2)
7.8. Korrutamine arvuga 3 (1)
7.9. Korrutamine arvuga 3 (2)
7.10. Pool
7.11. Kell
7.12. Korrutamine arvuga 4
7.13. Kordamine

8. Aprill

Järg
Peatükk
8.1. Jagamine. Korrutamise seos jagamisega
8.2. Jagamine arvuga 2
8.3. Jagamine arvuga 3
8.4. Jagamine arvudega 2 ja 3
8.5. Veerand, kolmveerand
8.6. Jagamine arvuga 4
8.7. Tehete järjekord avaldises
8.8. Korrutamine ja jagamine arvuga 4
8.9. Korrutamine arvuga 5

9. Mai

Järg
Peatükk
9.1. Jagamine arvuga 5
9.2. Liiter
9.3. Kordamine
9.4. Korrutustabel
9.5. Korrutamine ja jagamine arvuga 6
9.6. Korrutamine ja jagamine arvuga 7
9.7. Temperatuur (1)
9.8. Temperatuur (2)
9.9. Korrutamine ja jagamine arvuga 8
9.10. Korrutamine arvuga 9
9.11. Trikid matemaatikas
9.12. Kordamine. Liitmine ja lahutamine 100 piires
9.13. Kordamine. Liitmine ja lahutamine 1000 piires

10. Juuni

Järg
Peatükk
10.1. Kordamine. Korrutamine ja jagamine
10.2. Kordamine. Korrutustabel
10.3. Kordamine. Geomeetrilised kujundid
10.4. Kordamine. Mõõtühikud
10.5. Õuetund. Planeerime lillepeenra

11. Lisad

Järg
Peatükk
11.1. Impressum
Palun oota