Õppekomplekt (Matemaatika 1. kl)

1. SEPTEMBER

Järg
Peatükk
1.1. MATEMAATIKA MEIE ÜMBER
1.2. ARVUD 1, 2, 3
Tasuta tutvumiseks!
1.3. ARVUD 4, 5, 6 (1)
1.4. PIKEM, LÜHEM. SUUREM, VÄIKSEM
1.5. KÕRGEM, MADALAM. LAIEM, KITSAM
1.6. SUUREM, VÄIKSEM, VÕRDNE
1.7. HULGAD
1.8. ARVUD 4, 5, 6 (2)
1.9. ARVUD 1–6. JÄRGARVUD
1.10. LIITMINE
1.11. KORDAMINE

2. OKTOOBER

Järg
Peatükk
2.1. PEAL, ALL. ÜLAL, ALL. EES, TAGA
2.2. SIRGJOON, KÕVERJOON. PUNKT JA SIRGLÕIK (1)
2.3. ARVUD 7, 8, 9 (1)
2.4. ARVUD 7, 8, 9 (2)
2.5. ARV 0
2.6. LAHUTAMINE
2.7. LIITMISE JA LAHUTAMISE SEOS
2.8. KORDAMINE
2.9. ARV 10 (1)
2.10. RAHA (1)

3. NOVEMBER

Järg
Peatükk
3.1. VASAK JA PAREM
3.2. RAHA (2)
3.3. ASUKOHT
3.4. ARV 10 (2)
3.5. ARVUD 11, 12, 13
3.6. ARVUD 14, 15, 16
3.7. ARVUD 17, 18, 19
3.8. KORDAMINE
3.9. Ristkülik ja risttahukas (1). Vaade ja plaan
3.10. Ruut ja kuup (1)

4. Detsember

Järg
Peatükk
4.1. Ristkülik ja risttahukas (2)
4.2. Ruut ja kuup (2)
4.3. Liitmine (2)
4.4. Ring ja kera
4.5. Silinder
4.6. Kolmnurk ja püramiid
4.7. Kordamine
4.8. Kordamine
4.9. Kordamine

5. Jaanuar

Järg
Peatükk
5.1. Arv 20
5.2. Arvud 30, 40, 50, 60
5.3. Arvud 70, 80, 90
5.4. Arv 100
5.5. Number ja arv
5.6. 20 piires liitmine
5.7. 20 piires lahutamine
5.8. Sentimeeter
5.9. Meeter

6. Veebruar

Järg
Peatükk
6.1. Meeter ja sentimeeter (2)
6.2. Kordamine
6.3. Üleminekuga liitmine (9 + _)
6.4. Üleminekuga liitmine (8 + _)
6.5. Paar
6.6. Üleminekuga liitmine (7 + _)
6.7. Kuidas mõõta kaalu? Gramm ja kilogramm
6.8. Üleminekuga liitmine (6 + _ ja 5 + _)
6.9. Üleminekuga liitmine
6.10. Liiter
6.11. Lahutamine (11 – _)
6.12. Lahutamine (12 – _)

7. Märts

Järg
Peatükk
7.1. Lahutamine (13 – _)
7.2. Kordamine
7.3. Lahutamine (14 – _)
7.4. Lahutamine (15 – _)
7.5. Lahutamine (16 – _)
7.6. Kordamine
7.7. Aeg. Öö ja päev
7.8. Aasta, kuu, nädal (1)
7.9. Aasta, kuu, nädal (2)
7.10. Kell (1)
7.11. Lahutamine (17 – _ ja 18 – _)
7.12. Pool ja veerand

8. Aprill

Järg
Peatükk
8.1. Kell (2)
8.2. Kordamine
8.3. Arvud 1–100
8.4. Kümnelised ja ühelised (1)
8.5. Kümnelised ja ühelised (2)
8.6. Järgarvud 100-ni
8.7. Kell ja kellaaeg
8.8. Kilogramm (2)
8.9. Kilogramm (3)
8.10. Gramm
8.11. Liitmine 100 piires (1)
8.12. Lahutamine 100 piires (1)
8.13. Kordamine

9. Mai

Järg
Peatükk
9.1. Liitmine ja lahutamine 100 piires (2)
9.2. Liitmine ja lahutamine 100 piires (3)
9.3. Järgmine kümme täis
9.4. Liiter, kilogramm, gramm
9.5. MK. Tähte sisaldav võrdus
9.6. Meeter ja sentimeeter (3)
9.7. Termomeeter (1)
9.8. Termomeeter (2)
9.9. Kordamine

10. Juuni

Järg
Peatükk
10.1. Kordamine. Arvud
10.2. Kordamine. Mõõtühikud
10.3. Kordamine. Geomeetrilised kujundid

11. Lisad

Järg
Peatükk
11.1. Hea teada
Tasuta tutvumiseks!
11.2. Mõisted
11.3. Sõnaseletused
11.4. Impressum
Palun oota