Õppekomplekt (Majandus gümn)

Majandusõpik gümnaasiumile

Autorid
Kirke Altrov, Jaan Aps, Ingrid Ermann, Anne-Mai Helemäe, Mart Jesse, Ene Kohtla, Liina Kulu, Kristiina Kägu, Heli Lehtsaar-Karma, Lauri Luiker, Peeter Luikmel, Elbe Metsatalu, Raul Omel, Ülle Pihlak, Leonore Riitsalu, Janno Siimar, Villu Zirnask, Tiina Tšatšua, Epp Vodja
Ülesannetekogu autorid
Ene Saar, Epp Vodja, Elbe Metsatalu, Heli Lehtsaar-Karma, Leonore Riitsalu, Diana Tandru, Sirje Kasendi
Väljaandja
Junior Achievement Eesti SA

1. Mis on majadusteadus?

Järg
Peatükk
1.1. Avasõnad
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Miks on majandusteadus tähtis?
1.3. Inimeste vajadused
1.4. Ressursid, esimene samm vajaduste rahuldamiseks
1.5. Majanduslik mõtlemine
1.6. Piirprintsiibist lähtuv mõtteviis
1.7. Turumajanduse põhilised otsused
1.8. Majandusteaduste kaks haru: makroökonoomika ja mikroökonoomika
1.9. Kokkuvõte

2. Vaba ettevõtlus ehk turumajandus

Järg
Peatükk
2.1. Miks on vaba ettevõtluse põhimõtete tundmine tähtis?
2.2. Vaba ettevõtluse alustalad
2.3. Teised majandussüsteemid
2.4. Majandusmudelid
2.5. Raha ja ringlusvoog
2.6. Turumajandussüsteemi eesmärgid
2.7. Kokkuvõte

3. Nõudlus, pakkumine ja turuhind

Järg
Peatükk
3.1. Nõudlus kui majandusmõiste
3.2. Pakkumine
3.3. Turu tasakaal ja turuhind
3.4. Kokkuvõte

4. Arukas tarbimine ja rahakasutus

Järg
Peatükk
4.1. Tarbija ja tarbimine
4.2. Arukas rahakasutus
4.3. Tuluallikad ja tulu suurendamise võimalused
4.4. Laenud eraisikutele
4.5. Risk ja kindlustus
4.6. Tarbijakaitse
4.7. Kokkuvõte

5. Ettevõtlus ja selle koht ühiskonnas

Järg
Peatükk
5.1. Ettevõtlus ja selle koht ühiskonnas
5.2. Mis on ettevõte ja kes on ettevõtja?
5.3. Ettevõtte edutegurid
5.4. Kuidas tekivad äriideed?
5.5. Väike- ja suurettevõtlus
5.6. Ettevõtlus ja vastutus
5.7. Väikeettevõtte alustamine
5.8. Ettevõtte vormid
5.9. Sotsiaalne ettevõtlus
5.10. Kokkuvõte

6. Ettevõtte rahastamine

Järg
Peatükk
6.1. Ettevõtte rahastamine
6.2. Kui ettevõte hakkab tööle
6.3. Ettevõtte laiendamine
6.4. Börs ja börsiettevõtted
6.5. Ettevõtte raamatupidamine
6.6. Kokkuvõte

7. Tootmine ja teenused

Järg
Peatükk
7.1. Tootmine ja teenused
7.2. Tootmine ja tootlikkus
7.3. Teenused
7.4. Kokkuvõte

8. Turundus

Järg
Peatükk
8.1. Turundus
8.2. Turunduse nurgakivid
8.3. Digiturundus
8.4. Bränd ja kaubamärk
8.5. Turundusplaan
8.6. Kokkuvõte

9. Tööjõud majanduses

Järg
Peatükk
9.1. Kes on tööjõud?
9.2. Kuidas kujunevad palgad?
9.3. Töösuhted
9.4. Tööseadusandlus
9.5. Muutused tööturul
9.6. Personalivalik
9.7. Tööalane diskrimineerimine
9.8. Ametiühingud ja tööandjate ühendused
9.9. Kokkuvõte

10. Konkurents ja koostöö

Järg
Peatükk
10.1. Konkurents ja koostöö
10.2. Turustruktuur
10.3. Kui ettevõtted ühinevad
10.4. Informatsioon ja kaubavahetus
10.5. Kokkuvõte

11. Valitsus ja riigieelarve

Järg
Peatükk
11.1. Valitsus ja riigieelarve
11.2. Valitsuse roll väikeses avatud majanduses
11.3. Valitsuse tegevus
11.4. Riigieelarve
11.5. Milleks ja kuidas makse kogutakse?
11.6. Eelarve puudujääk ja riigivõlg
11.7. Kokkuvõte

12. Hinnastabiilsus, finantssüsteem ja rahapoliitika

Järg
Peatükk
12.1. Hinnastabiilsus ja raha väärtuse muutus
12.2. Kuidas toimib finantssüsteem?
12.3. Kaheastmeline pangandussüsteem
12.4. Eurosüsteemi rahapoliitika
12.5. Kokkuvõte

13. Majanduse areng ja stabiilsus

Järg
Peatükk
13.1. Majanduse areng ja stabiilsus
13.2. Sisemajanduse kogutoodang ehk SKT
13.3. Tööturu tasakaal
13.4. Majandustsüklid
13.5. Majanduse stabiilsus ja majanduspoliitika
13.6. Kokkuvõte

14. Rahvusvaheline majandus

Järg
Peatükk
14.1. Avatud majandus ja väliskaubandus
14.2. Rahvusvahelise kaubanduse tekkepõhjused
14.3. Rahvusvahelised maksed
14.4. Maksebilanss ja väliskaubandusbilanss
14.5. Välismajanduspoliitika
14.6. Trendid rahvusvahelises majanduses
14.7. Kokkuvõte

15. Lisad

Järg
Peatükk
15.1. Põhiterminid eesti ja inglise keeles
Palun oota