Õppekomplekt (Eesti keel 6. kl)

1. osa

Järg
Peatükk
1.1. PUNKT
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Selles peatükis
1.3. Keel ja selle mitu kuju
1.4. Sõnavara ja selle värving
1.5. Sõnaraamatud
1.6. Suhtlusetikett
1.7. Avalik ja isiklik suhtlus, ametlik ja tavasuhtlus
1.8. MIKA VEERG
1.9. Kontrolltöö 1

2. osa

Järg
Peatükk
2.1. Selles peatükis
2.2. Pildid ajalehes
2.3. Tabelid ja joonised
2.4. Eesti kiri. Täheortograafia
2.5. Liitsõna ja liitega sõna õigekiri
2.6. Võõrsõnade õigekiri
2.7. MIKA VEERG
2.8. Kontrolltöö 2

3. osa

Järg
Peatükk
3.1. Selles peatükis
3.2. Heli ja keel. Häälikud
3.3. Rütm ja keel. Poolitamine
3.4. Helijäljendused. Lühendamine
3.5. Tele- ja raadiosaated
3.6. Eesmärgistatud kuulamine ja vaatamine
3.7. MIKA VEERG
3.8. Kontrolltöö 3

4. osa

Järg
Peatükk
4.1. Selles peatükis
4.2. Ajakirjanduse eesmärk ja vorm
4.3. Trükiajakirjanduse žanrid
4.4. Tekstitüübid. Teksti ülesehitus
4.5. Algustäheõigekiri: nimi, nimetus, pealkiri
4.6. Algustäheõigekiri: ajaloo­sündmused
4.7. MIKA VEERG
4.8. Kontrolltöö 4

5. osa

Järg
Peatükk
5.1. Selles peatükis
5.2. Omadussõnad, omadussõnade võrdlemine
5.3. Omadussõnade õigekiri
5.4. Kirjandi eeltöö
5.5. Kirjandi kirjutamine
5.6. Filmistsenaarium
5.7. MIKA VEERG
5.8. Kontrolltöö 5

6. osa

Järg
Peatükk
6.1. Selles peatükis
6.2. Teatritekst
6.3. Kiri ja e-kiri
6.4. Arvsõnad
6.5. Arvsõnad tekstis
6.6. Asesõnad
6.7. MIKA VEERG
6.8. Kontrolltöö 6

7. osa

Järg
Peatükk
7.1. Selles peatükis
7.2. Lause. Liht- ja liitlause
7.3. Liitlause kirjavahemärgistus
7.4. Otsekõne
7.5. Mitmesugused allikad ja nende usaldusväärsus
7.6. Alustekst ja selle edasiarenduse lihtsamaid võtteid
7.7. MIKA VEERG
7.8. Kontrolltöö 7

8. Grammatika ja ortograafia kokkuvõte

Järg
Peatükk
8.1. Sõnaliigid
8.2. Kokku- ja lahkukirjutamine
8.3. Käänamine
8.4. Pööramine
8.5. Lause kirjavahemärgid

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Sõnaseletused
Palun oota