PUNKT

6. klassi eesti keel

Õpiku autorid
Reet Bobõlski, Helin Puksand, Margit Ross
Ülesannetekogu autorid
Reet Bobõlski, Helin Puksand, Margit Ross
Kirjastus
Koolibri
või loo konto
või loo konto
 • Õppekomplektis on 63 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 354 ülesannet.
 • Õpiku autorid
  Reet Bobõlski, Helin Puksand, Margit Ross
 • Ülesannetekogu autorid
  Reet Bobõlski, Helin Puksand, Margit Ross
 • Aine
  Eesti keel
 • Klass
  6.
 • Kirjastus
  Koolibri
 • Õppekava
  Üldhariduse riiklik õppekava
 • Kuulub paketti
 • või loo konto

1. osa

Järg
Peatükk
1.1. PUNKT
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Selles peatükis
1.3. Keel ja selle mitu kuju
1.4. Sõnavara ja selle värving
1.5. Sõnaraamatud
1.6. Suhtlusetikett
1.7. Avalik ja isiklik suhtlus, ametlik ja tavasuhtlus
1.8. MIKA VEERG
1.9. Kontrolltöö 1

2. osa

Järg
Peatükk
2.1. Selles peatükis
2.2. Pildid ajalehes
2.3. Tabelid ja joonised
2.4. Eesti kiri. Täheortograafia
2.5. Liitsõna ja liitega sõna õigekiri
2.6. Võõrsõnade õigekiri
2.7. MIKA VEERG
2.8. Kontrolltöö 2

3. osa

Järg
Peatükk
3.1. Selles peatükis
3.2. Heli ja keel. Häälikud
3.3. Rütm ja keel. Poolitamine
3.4. Helijäljendused. Lühendamine
3.5. Tele- ja raadiosaated
3.6. Eesmärgistatud kuulamine ja vaatamine
3.7. MIKA VEERG
3.8. Kontrolltöö 3

4. osa

Järg
Peatükk
4.1. Selles peatükis
4.2. Ajakirjanduse eesmärk ja vorm
4.3. Trükiajakirjanduse žanrid
4.4. Tekstitüübid. Teksti ülesehitus
4.5. Algustäheõigekiri: nimi, nimetus, pealkiri
4.6. Algustäheõigekiri: ajaloo­sündmused
4.7. MIKA VEERG
4.8. Kontrolltöö 4

5. osa

Järg
Peatükk
5.1. Selles peatükis
5.2. Omadussõnad, omadussõnade võrdlemine
5.3. Omadussõnade õigekiri
5.4. Kirjandi eeltöö
5.5. Kirjandi kirjutamine
5.6. Filmistsenaarium
5.7. MIKA VEERG
5.8. Kontrolltöö 5

6. osa

Järg
Peatükk
6.1. Selles peatükis
6.2. Teatritekst
6.3. Kiri ja e-kiri
6.4. Arvsõnad
6.5. Arvsõnad tekstis
6.6. Asesõnad
6.7. MIKA VEERG
6.8. Kontrolltöö 6

7. osa

Järg
Peatükk
7.1. Selles peatükis
7.2. Lause. Liht- ja liitlause
7.3. Liitlause kirjavahemärgistus
7.4. Otsekõne
7.5. Mitmesugused allikad ja nende usaldusväärsus
7.6. Alustekst ja selle edasiarenduse lihtsamaid võtteid
7.7. MIKA VEERG
7.8. Kontrolltöö 7

8. Grammatika ja ortograafia kokkuvõte

Järg
Peatükk
8.1. Sõnaliigid
8.2. Kokku- ja lahkukirjutamine
8.3. Käänamine
8.4. Pööramine
8.5. Lause kirjavahemärgid

9. Lisad

Järg
Peatükk
9.1. Sõnaseletused
või loo konto
Palun oota