Õppekomplekt (Inimeseõpetus 7.kl)

1. Elukaar ja minu koht selles

Järg
Peatükk
1.1. Elukaar ja minu koht selles
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Olen muutuste teel
1.3. Astun sammhaaval
1.4. Täiskasvanuks saamine
1.5. Inimese elutee kujundajad

2. Mina – isikupärane ja väärtuslik

Järg
Peatükk
2.1. Mina – isikupärane ja väärtuslik
2.2. See olen mina
2.3. Enda väärtustamine

3. Erimeelsusest üksmeeleni

Järg
Peatükk
3.1. Erimeelsusest üksmeeleni
3.2. Suhete hoidmine erinevate inimeste vahel

4. Meie kõigi ühine elu

Järg
Peatükk
4.1. Meie kõigi ühine elu
4.2. Inimene ja grupp
4.3. Normid
4.4. Murdeealine võrdsena võrdsete seas
4.5. Rollid
4.6. Gruppi kuulumise positiivsed ja negatiivsed küljed
4.7. Grupi juhtimine
4.8. Sõltumatus – olla oma otsuste peremees

5. Turvaliselt läbi murdeea

Järg
Peatükk
5.1. Turvaliselt läbi murdeea
5.2. Enesekohased ja sotsiaalsed oskused
5.3. Tunnen ennast ja oskan end ise juhtida
5.4. Oskan suhelda ja teha valikuid
5.5. Uimastid ja ohud
5.6. Käitumine uimastitega seotud olukordades
5.7. Toimetulek kiusamise ja vägivallaga

6. Kohanemine murdeea muutustega

Järg
Peatükk
6.1. Kohanemine murdeea muutustega
6.2. Murdeea läbimine – igaühel oma tempo
6.3. Rahulolu oma kehaga
6.4. Erinevad arusaamad naiselikkusest ja mehelikkusest

7. Lähedus murdeealise suhetes

Järg
Peatükk
7.1. Lähedus murdeealise suhetes
7.2. Lähedus inimeste vahel
7.3. Meeldimine
7.4. Sõprus kui hoolimine teineteisest
7.5. Armumine ja kohtamas käimine
7.6. Seksuaalsuse avastamine

8. Õnnelik lõpp pole vaid muinasjuttudes

Järg
Peatükk
8.1. Õnnelik lõpp pole vaid muinasjuttudes
8.2. Mis teeb inimese õnnelikuks?
8.3. Sina ise oma elu kujundajana

9. Lisaülesanded

Järg
Peatükk
9.1. Lisaülesanded „Mõte on vaataja silmades"

10. Lisad

Järg
Peatükk
10.1. Raamat tuleb külla
10.2. Kasutatud kirjandus
10.3. Sõnaseletused
Palun oota