Õppekomplekt (Suhtlemine 6. kl)

1. Tee teisteni algab iseendast

Järg
Peatükk
1.1. Tee teisteni algab iseendast
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Minu omadused ja eneseanalüüs
1.3. Enesehinnang ja usk endasse
1.4. Oskus ennast kontrollida
1.5. Väärtushinnangud – majakad valikute teel
1.6. Kokkuvõtteks

2. Vajadused ja suhtlemine

Järg
Peatükk
2.1. Vajadused ja suhtlemine
2.2. Vajadused
2.3. Vajaduste seos suhtlemisega
2.4. Kokkuvõtteks

3. Suhtlemise komponendid

Järg
Peatükk
3.1. Suhtlemise komponendid
3.2. Teabe vahetamine
3.3. Suhtluskaaslase tajumine
3.4. Mõjutamine
3.5. Kokkuvõtteks

4. Suhtlemisvahendid ja -oskused

Järg
Peatükk
4.1. Suhtlemisvahendid ja -oskused
4.2. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine
4.3. Aktiivne kuulamine
4.4. Eneseavamine ja emotsioonide väljendamine
4.5. Kokkuvõtteks

5. Oma käitumise peremees

Järg
Peatükk
5.1. Oma käitumise peremees
5.2. Agressiivne käitumine
5.3. Alistuv käitumine
5.4. Kehtestav käitumine
5.5. Vabandamine ja eksimuse ülestunnistamine
5.6. Kokkuvõtteks

6. Abistamine, koostöö ja toetav mõtteviis

Järg
Peatükk
6.1. Abistamine, koostöö ja toetav mõtteviis
6.2. Üksteise aitamine
6.3. Abi küsimine ja vastu võtmine
6.4. Koostöö
6.5. Sallivus ja hoolivus
6.6. Kokkuvõtteks

7. Erinevuste mitmekesisus

Järg
Peatükk
7.1. Erinevuste mitmekesisus
7.2. Mina ja sina erineme – see on väärtus!
7.3. Inimeste erivajadused
7.4. Eelarvamuste mõju suhetele
7.5. Kokkuvõtteks

8. Sõbrad ja kaaslased

Järg
Peatükk
8.1. Sõbrad ja kaaslased
8.2. Sõprus
8.3. Usaldus, empaatia ja vastutus suhetes
8.4. Rühma kuulumine ja kaaslaste mõju
8.5. Kokkuvõtteks

9. Konfliktide lahendamise kunst

Järg
Peatükk
9.1. Konfliktide lahendamise kunst
9.2. Konflikt – üks münt, kaks poolt
9.3. Konflikti lahendamise meelespea
9.4. Kriitika kui tagasiside
9.5. Kokkuvõtteks

10. Otsustamine ja probleemilahendus

Järg
Peatükk
10.1. Otsustamine ja probleemilahendus
10.2. Otsustamine ja vastutus
10.3. Probleemi ebatõhusad ja ajutised lahendused
10.4. Takistused, mis ei lase leida väljapääsu
10.5. Probleemilahenduse tõhusad sammud
10.6. Kokkuvõtteks

11. Positiivne mõtlemine

Järg
Peatükk
11.1. Positiivne mõtlemine
11.2. Positiivne mõtlemisviis
11.3. Positiivne suhtumine endasse ja teistesse
11.4. Kokkuvõtteks

12. Lisad

Järg
Peatükk
12.1. Kasutatud kirjandus
12.2. Sõnaseletused
Palun oota