Õppekomplekt (Liisu ja Sass lasteaias, I)

Liisu ja Sass lasteaias. Eelkooli tööraamat, I poolaasta

Autorid
Pille Arnek
Ülesannetekogu autorid
Pille Arnek
Väljaandja
Avita

1. LASTEAED

Järg
Peatükk
1.1. SISSEJUHATUS
1.2. SAAME TUTTAVAKS
1.3. A, a
Tasuta tutvumiseks!
1.4. LASTEAED

2. KODU JA PERE

Järg
Peatükk
2.1. I, i
2.2. KODU
2.3. ÜKS
2.4. PERE

3. VEEKOGUD

Järg
Peatükk
3.1. E, e
3.2. VEEKOGUD JA VEESÕIDUKID
3.3. KAKS
3.4. ROHKEM, VÄHEM. VIIKINGID

4. SÜGIS METSAS

Järg
Peatükk
4.1. S, s
4.2. ESIMENE, VIIMANE, EELVIIMANE
4.3. PUUD
4.4. SEENED

5. SÜGIS PÕLLUL

Järg
Peatükk
5.1. O, o
5.2. U, u
5.3. RING
5.4. TERAVILJAD

6. SÜGIS AIAS

Järg
Peatükk
6.1. L, l
6.2. ENNE JA PÄRAST. SÜGIS
6.3. PAIKNEMINE RUUMIS. HULGAD
6.4. PUU- JA AEDVILJAD. MARJAD

7. LINNUD

Järg
Peatükk
7.1. R, r
7.2. RÄNDLINNUD JA PAIGALINNUD
7.3. KOLM
7.4. KOLMNURK

8. LIIKLUS

Järg
Peatükk
8.1. N, n
8.2. LIIKLUSOHUTUS
8.3. NELI
8.4. NELINURK

9. AASTAAJAD

Järg
Peatükk
9.1. M, m
9.2. EES JA TAGA
9.3. AASTAAJAD
9.4. ELUS JA ELUTA

10. TUNDED

Järg
Peatükk
10.1. V, v
10.2. TUNDED
10.3. VIIS
10.4. ARVU KOOSTIS

11. MARDIPÄEV

Järg
Peatükk
11.1. K, k
11.2. MARDIPÄEV
11.3. KUUS
11.4. VÕRDLEME SUURUST

12. VASAK JA PAREM

Järg
Peatükk
12.1. G, g
12.2. VASAK JA PAREM
12.3. LIIDAN
12.4. LAHUTAN

13. KODUMASINAD

Järg
Peatükk
13.1. T, t
13.2. K JA T VÕRDLEMINE
13.3. KUUP
13.4. KODUMASINAD

14. ADVENT

Järg
Peatükk
14.1. D, d
14.2. ADVENT
14.3. NULL
14.4. KORDAMINE

15. MAAILMARUUM

Järg
Peatükk
15.1. Õ, õ
15.2. Ö, ö
15.3. KERA
15.4. ÖINE TAEVAS

16. JÕULUD

Järg
Peatükk
16.1. J, j
16.2. KORDAME ARVE (1–6)
16.3. VÕÕRTÄHED

17. TOIT

Järg
Peatükk
17.1. P, p
17.2. KILOGRAMM
17.3. LIITER

18. TALV

Järg
Peatükk
18.1. B, b
18.2. MÕISTATUSED
18.3. SEITSE
18.4. ARVUTAMISJUTUKE. TALV

19. TERVIS JA HÜGIEEN

Järg
Peatükk
19.1. H, h
19.2. HAMMASTE TERVIS. HÜGIEEN
19.3. VÕRDLE JA ARVUTA
19.4. SUURTÄHED JA VÄIKETÄHED

20. Lisad

Järg
Peatükk
20.1. Impressum
Palun oota