Õppekomplekt (Keemia 8. kl)

1. Millega tegeleb keemia

Järg
Peatükk
1.1. Meid ümbritsevad ained
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Aine omadused
1.3. Ohutu töötamine keemialaboris
1.4. Katsevahendid keemialaboris
1.5. Füüsikalised ja keemilised nähtused
1.6. Lahused ja lahustumine
1.7. Pihused ja nende liigid
1.8. Lahuse protsendiline koostis
1.9. Kordamiseks

2. Ainete ehitus

Järg
Peatükk
2.1. Aatomi ehitus
2.2. Keemilised elemendid
2.3. Keemiliste elementide perioodilisussüsteem
2.4. Perioodilisustabeli ehitus
2.5. Liht- ja liitainete molekulid
2.6. Keemilised sidemed molekulis. Molekulmassid
2.7. Ioonid
2.8. Ioonidest koosnevad ained
2.9. Molekulaarsed ja mittemolekulaarsed ained
2.10. Kordamiseks

3. Hapnik ja vesinik, nende tuntumaid ühendeid

Järg
Peatükk
3.1. Hapnik looduses ja laboris
3.2. Hapnik kui oksüdeerija
3.3. Oksüdatsiooniastme arvutamine
3.4. Oksiidide valemid ja nimetused
3.5. Tuntumaid oksiide
3.6. Keemiliste reaktsioonide võrrandid
3.7. Vesinik. Redoksprotsessid
3.8. Vesi
3.9. Vee toime ainetesse, märgumine
3.10. Kordamiseks

4. Happed ja alused – vastandlike omadustega ained

Järg
Peatükk
4.1. Happed
4.2. Tuntumaid happeid
4.3. Alused. Neutralisatsioonireaktsioon
4.4. Tuntumaid aluseid. Ühinemis- ja lagunemisreaktsioonid
4.5. Lahuste pH-skaala
4.6. Soolad
4.7. Tuntumaid sooli
4.8. Kordamiseks

5. Metallid

Järg
Peatükk
5.1. Metallide ühiseid omadusi
5.2. Metallide füüsikaliste omaduste võrdlus
5.3. Metallilised elemendid perioodilisustabelis
5.4. Metallide reageerimine hapnikuga
5.5. Metallide reageerimine hapetega
5.6. Keemilise reaktsiooni kiirus
5.7. Levinuim metalliline element: alumiinium. Metallide sulamid
5.8. Raud ja raua sulamid. Metallide korrosioon
5.9. Kordamiseks

6. Lisad

Järg
Peatükk
6.1. Mõisted
6.2. Sõnaseletused
6.3. Tabelid: tihedused, sulamis- ja keemistemperatuurid
6.4. Perioodilisustabel
6.5. Indikaatorite värvusi

7. Impressum

Järg
Peatükk
7.1. Impressum
Palun oota