Õppekomplekt

Maailma ühiskonnageograafia. Loodusvarade majandamine ja keskkonna­probleemid

Geograafia gümnaasiumile, III kursus

Õpiku autorid
Sulev Mäeltsemees
Ülesannetekogu autorid
Neeme Reest
Väljaandja
Avita
Palun oota