Õppekomplekt (GLM 6.)

Tõenäosusteooria

Gümnaasiumi lai matemaatika VI

Autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais
Ülesannetekogu autorid
Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais
Väljaandja
Avita

1. Juhuslikud sündmused 

Järg
Peatükk
1.1. Kindel, juhuslik, võimatu
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Vastand­sündmus
1.3. Sündmuste liitmine ja korrutamine

2. Kombinatoorika ja klassikaline tõenäosus

Järg
Peatükk
2.1. Erinevad järjestused
2.2. Osahulga valimine

3. Geomeetriline tõenäosus

Järg
Peatükk
3.1. Geomeetriline tõenäosus

4.  Tõenäosuste korrutamine ja liitmine

Järg
Peatükk
4.1. Tõenäosuste korrutamine ja liitmine 1
4.2. Tõenäosuste korrutamine ja liitmine 2
4.3. Kombinatoorika kasutamine tõenäosuste liitmisel ja korrutamisel
4.4. Korduvad katsed. Bernoulli valem

5. Harjutused ja ülesanded

Järg
Peatükk
5.1. Harjutused
5.2. Ülesanded

6. Juhuslik suurus ja selle jaotusseadus

Järg
Peatükk
6.1. Diskreetse juhusliku suuruse jaotustabel
6.2. Juhusliku suuruse jaotus­funktsioon
6.3. Juhusliku suuruse arv­karakteristikud
6.4. Juhusliku suuruse dispersioon ja standardhälve
6.5. Binoomjaotus
6.6. Normaaljaotus

7. Lisad

Järg
Peatükk
7.1. Mõisted
7.2. Sõnaseletused
Palun oota