Õppekomplekt

Mathematics, Grade Six TEST

Autorid
Kalju Kaasik, Malle Saks
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 134 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 520 ülesannet.
 • Autorid
  Kalju Kaasik, Malle Saks
 • Ülesannetekogu autorid
  Malle Saks
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  6.
 • Väljaandja
  Avita
 • Kuulub paketti

1. Common Fractions. Converting Fractions.

Järg
Peatükk
1.1. How to Use this Book?
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Common Fractions
1.3. Common Fractions. Converting Improper Fractions to Mixed Numbers
1.4. Common Fractions. Converting Mixed Numbers to Improper Fractions.
1.5. Common Fractions on a Number Line
1.6. The Main Property of a Fraction
1.7. Reducing Fractions (1)
1.8. Reducing Fractions (2)
1.9. Converting Fractions into Fractions with the Same Denominator (1)
1.10. Converting Fractions into Fractions with the Same Denominator (2)
1.11. Converting Fractions into Fractions with the Same Denominator (3)
1.12. Comparing Fractions (1)
1.13. Comparing Fractions (2)
1.14. Revision

2. Addition and Subtraction of Common Fractions

Järg
Peatükk
2.1. Adding Fractions with Common Denominators
2.2. Adding Fractions with Different Denominators (1)
2.3. Adding Fractions with Different Denominators (2)
2.4. Adding Mixed Numbers (1)
2.5. Adding Mixed Numbers (2)
2.6. Miscellaneous Exercises
2.7. Subtracting Fractions with Common Denominators
2.8. Subtracting Fractions with Different Denominators
2.9. Subtraction a Fraction from a Whole Number
2.10. Subtracting Mixed Numbers
2.11. More Complex Situations of Addition and Subtraction 
2.12. Addition and Subtraction of Common Fractions
2.13. Miscellaneous Exercises (1)
2.14. Miscellaneous Exercises (2)

3. Converting Fractions. Multiplication of Common Fractions.

Järg
Peatükk
3.1. Converting Common Fractions to Decimals (1)
3.2. Converting Common Fractions to Decimals (2)
3.3. Infinite Decimals (1)
3.4. Infinite Decimals (2)
3.5. Multiplying a Common Fraction by a Natural Number (1)
3.6. Multiplying a Common Fraction by a Natural Number (2)
3.7. Multiplication of Common Fractions (1)
3.8. Multiplication of Common Fractions (2)
3.9. Multiplication of Common Fractions (3)
3.10. Finding the Fractional Part of a Number (1)
3.11. Finding the Fractional Part of a Number (2)
3.12. Miscellaneous Exercises (1)
3.13. Miscellaneous Exercises (2)

4. Division of Common Fractions

Järg
Peatükk
4.1. Reciprocal of a Fraction
4.2. Dividing a Fraction by a Natural Number
4.3. Dividing a Fraction by a Natural Number with a Numerator of 1
4.4. Revision (1)
4.5. Revision (2)
4.6. Dividing a Common Fraction by a Common Fraction (1)
4.7. Dividing a Common Fraction by a Common Fraction (2)
4.8. Miscellaneous Exercises (1)
4.9. Miscellaneous Exercises (2)

5. Percentages

Järg
Peatükk
5.1. Introducing percentages
5.2. Percentages and Fractions (1)
5.3. Percentages and Fractions (2)
5.4. Finding a Percentage of a Number (1)
5.5. Finding a Percentage of a Number (2)
5.6. Percentage Word Problems
5.7. Calculating Percentages on a Calculator and By Heart (1)
5.8. Calculating Percentages on a Calculator and By Heart (2)
5.9. Loan and Interest (1)
5.10. Loan and Interest (2)
5.11. Miscellaneous Exercises (1)
5.12. Miscellaneous Exercises (2)

6. Circle and Circumference

Järg
Peatükk
6.1. Circle and Circumference
6.2. Calculating the Circumference
6.3. Area of a Circle (1)
6.4. Area of a Circle (2)
6.5. Area of a Circle (3)
6.6. Parts of a Circle. Pie Chart (1)
6.7. Parts of a Circle. Pie Chart (2)
6.8. Miscellaneous Exercises (1)
6.9. Miscellaneous Exercises (2)

7. Geometric Constructions

Järg
Peatükk
7.1. Reflection
7.2. Reflection in a Line. Axial Symmetry 
7.3. Reflection in a Point. Central Symmetry
7.4. Bisecting a Line Segment. Perpendicular Bisector of a Line Segment
7.5. Drawing a Perpendicular Line to a Given Line
7.6. Bisecting an angle

8. Geometric Constructions, Drawing Triangles

Järg
Peatükk
8.1. Triangle and Its Parts (1)
8.2. Triangle and Its Parts (2)
8.3. The Sum of the Angles of a Triangle
8.4. Equality of Triangles
8.5. Drawing a Triangle if three Sides are given(1)
8.6. Drawing a Triangle if three Sides are given (2)
8.7. Drawing a Triangle if two Sides and the Angle between them are given
8.8. Drawing a Triangle if one Side and its Adjacent Angles are given

9. Classification of Triangles. Area of ​​a Triangle

Järg
Peatükk
9.1. Classification of Triangles (1)
9.2. Classification of Triangles (2)
9.3. Properties of an Isosceles Triangle (1)
9.4. Properties of an Isosceles Triangle(2)
9.5. The Base and Height of a Triangle
9.6. Area of ​​a Triangle (1)
9.7. Area of ​​a Triangle (2)
9.8. Miscellaneous Exercises (1)
9.9. Miscellaneous Exercises(2)

10. Integers: Positive and Negative Numbers

Järg
Peatükk
10.1. Negative Numbers (1)
10.2. Negative Numbers (2)
10.3. Number Axis
10.4. Opposite Numbers. The Absolute Value of a Number (1)
10.5. Opposite Numbers. The Absolute Value of a Number (2)
10.6. Natural Numbers, Integers and Rational Numbers
10.7. Comparison of Positive Rational Numbers
10.8. Comparison of Rational Numbers (1)
10.9. Comparison of Rational Numbers (2)

11. Calculating with Integers

Järg
Peatükk
11.1. Addition and Subtraction of a Positive Number (1)
11.2. Addition and Subtraction of a Positive Number (2)
11.3. Addition and Subtraction of a Negative Number(1)
11.4. Addition and Subtraction of a Negative Number (2)
11.5. Addition and Subtraction of Two Integers
11.6. The Addition Properties. The Sum of Several Numbers  (1)
11.7. The Addition Properties. The Sum of Several Numbers (2)
11.8. Multiplication and Division of Integers  (1)
11.9. Multiplication and Division of Integers  (2)
11.10. Miscellaneous Exercises (1)
11.11. Miscellaneous Exercises (2)

12. Coordinate Plane

Järg
Peatükk
12.1. The Location of a Point in the Plane (1)
12.2. The Location of a Point in the Plane (2)
12.3. Distance -Time Graph for Uniform Motion(1)
12.4. Distance -Time Graph for Uniform Motion (2)
12.5. Coordinate Plane (1)
12.6. Coordinate Plane (2)
12.7. Plotting a Graph at the Coordinate Plane (1)
12.8. Plotting a Graph at the Coordinate Plane (2)
12.9. Miscellaneous Exercises (1)
12.10. Miscellaneous Exercises (2)

13. Revision

Järg
Peatükk
13.1. Properties of Common Fractions. Addition and Subtraction
13.2. Simplifying Common Fractions. Multiplication and Division of Common Fractions
13.3. Percentages
13.4. Circle and Circumference
13.5. Triangle
13.6. Integers. Positive and Negative numbers
13.7. Coordinate Plane and Graphs

14. Extras

Järg
Peatükk
14.1. Definitions
14.2. Impressum
14.3. Murdude liitmine
Palun oota