Õppekomplekt (Matem 10. kl)

MATEMAATIKA 10. klassile

Autorid
Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Kalle Velsker
Ülesannetekogu autorid
Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Kalle Velsker
Väljaandja
Koolibri

1. Reaal­­arvud

Järg
Peatükk
1.1. Naturaal-, täis- ja ratsionaal­arvud
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Irratsionaal- ja reaal­arvud
1.3. Arvu­hulkade omadusi
1.4. Põhi­tehted reaal­arvudega ja nende omadused
1.5. Reaal­arvu absoluut­väärtus
1.6. Arvu­süsteemidest
1.7. Erinevate arvu­süsteemide arvude teisendamine kümnend­süsteemi
1.8. Kümnend­süsteemi arvude teisendamine erinevatesse arvu­süsteemidesse
1.9. Täis­arvulise astendajaga aste
1.10. Ruut­juur
1.11. Arvu n-es juur
1.12. Juurte omadusi
1.13. Juurte koondamine
1.14. Astme mõiste üldistamine
1.15. Tehted astmete ja juurtega

2. Avaldised

Järg
Peatükk
2.1. Ratsionaal­avaldised
2.2. Irratsionaal­avaldised
2.3. Irratsionaal­avaldiste tegurdamine
2.4. Murru nimetaja vabastamine irratsionaalsusest
2.5. Irratsionaal­avaldiste lihtsustamine
2.6. Enese­kontrolliks

3. Võrrandid ja võrrandi­­süsteemid

Järg
Peatükk
3.1. Võrdus, samasus, võrrand. Lineaar- ja ruut­võrrandid
3.2. Võrrandite samaväärsus
3.3. Võrrandi­süsteemid
3.4. Determinandid
3.5. Murd­võrrandid
3.6. Murd­võrrandite koostamine
3.7. Juur­võrrandid
3.8. * Diofantilised võrrandid
3.9. * Parameetrit sisaldavad võrrandid
3.10. Enese­kontrolliks

4. Võrratused. Trigonomeetria I

Järg
Peatükk
4.1. Arv­võrratuste omadused. Võrratuste sama­väärsus
4.2. Ühe muutujaga lineaar­võrratused
4.3. Ühe muutujaga lineaar­võrratuse­süsteemid
4.4. Ruut­võrratused
4.5. Intervall­meetod
4.6. Murd­võrratused
4.7. Absoluut­väärtust sisaldavad võrrandid
4.8. * Absoluut­väärtust sisaldavad võrratused
4.9. Võrratuste tõestamine
4.10. Nurga mõõtmine
4.11. Terav­nurga siinus, koosinus ja tangens
4.12. Terav­nurga siinuse, koosinuse ja tangensi leidmine
4.13. Täis­nurkse kolm­nurga lahendamine
4.14. Terav­nurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed
4.15. Enese­kontrolliks

5. Lisad

Järg
Peatükk
5.1. Mõisted
Palun oota