Õppekomplekt (Geograafia 8. kl e-tund)

Geograafia 8. klassile, e-tund

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Helen Hiiemaa
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 71 peatükki ning 0 ülesannet, millest 0 on õpikus ja 0 ülesannetekogus.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Helen Hiiemaa
 • Aine
  Geograafia
 • Klass
  8. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti

1. Kliima

Järg
Peatükk
1.1. Ilm ja kliima
1.2. Kliimadiagrammid ja kliimakaardid
1.3. Päikesekiirguse jaotumine Maal (1)
1.4. Päikesekiirguse jaotumine Maal (2)
1.5. Kontrolltöö nr 1
1.6. Õhu liikumise ja õhurõhu seos
Tasuta tutvumiseks!
1.7. Üldine õhuringlus (1)
1.8. Üldine õhuringlus (2)
1.9. Ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale
1.10. Kontrolltöö nr 2
1.11. Kliimavöötmed (1)
1.12. Kliimavöötmed (2)
1.13. Kliimavöötmed (kordamine)
1.14. Kontrolltöö nr 3
1.15. Kliimamuutused
1.16. Rollimäng kliimamuutuste kohta
1.17. Rühmatöö ettekandmine

2. Veestik

Järg
Peatükk
2.1. Veeressursid Maal
2.2. Maailmameri koosneb ookeanidest ja meredest
2.3. Vesi maailmameres
2.4. Tõus ja mõõn
2.5. Kontrolltöö nr 4
2.6. Jõed (1)
2.7. Jõed (2)
2.8. Jõgede toitumine ja jõeäärne asustus
2.9. Jõgede üleujutused
2.10. Kontrolltöö nr 5
2.11. Järved
2.12. Kontrolltöö nr 7. Karst
2.13. Vee kasutamine ja kaitse
2.14. Kontrolltöö nr 6

3. Loodusvööndid

Järg
Peatükk
3.1. Looduskomponentide vastastikused seosed (1)
3.2. Looduskomponentide vastastikused seosed (2) ja loodusvööndid
3.3. Loodusvööndid. Rühmatöö
3.4. Kontrolltöö nr 8
3.5. Ekvatoriaalne vihmamets (1)
3.6. Ekvatoriaalne vihmamets (2)
3.7. Savann (1)
3.8. Savann (2)
3.9. Kontrolltöö nr 9
3.10. Kõrb (1)
3.11. Kõrb (2)
3.12. Vahemereline põõsastik ja mets
3.13. Kontrolltöö nr 10
3.14. Parasvöötme rohtla (1)
3.15. Parasvöötme rohtla (2)
3.16. Parasvöötme sega- ja lehtmets (1)
3.17. Parasvöötme sega- ja lehtmets (2)
3.18. Parasvöötme okasmets (1)
3.19. Parasvöötme okasmets (2)
3.20. Kontrolltöö nr 11
3.21. Tundra (1)
3.22. Tundra (2)
3.23. Jäävöönd (1)
3.24. Jäävöönd (2)
3.25. Kõrgusvööndilisus (1)
3.26. Kõrgusvööndilisus (2)
3.27. Kontrolltöö nr 12
3.28. Inimtegevus erinevates loodusvööndites ja mäestikes
3.29. Maailmamere elustik
3.30. Inimtegevusega kaasnevad keskkonnaprobleemid
3.31. Tarbimise mõju
3.32. Rühmatöö ettekandmine
3.33. Ajurünnak keskkonnaprobleemi lahendamiseks
3.34. Kontrolltöö nr 13
3.35. Loodusvööndite kordamine (1)
3.36. Loodusvööndite kordamine (2)
3.37. Kontrolltöö nr 14
3.38. Välitöö kodukoha jõe tundmaõppimiseks
3.39. Õppekäik

4. Lisad

Järg
Peatükk
4.1. Töökava
Palun oota