Õppekomplekt (Mina loen ja kirjutan 2)

1. HÄÄLIKUD JA TÄHED. TÄHESTIK

Järg
Peatükk
1.1. HÄÄLIKUD JA TÄHED
Tasuta tutvumiseks!
1.2. TÄHESTIK

2. TÄISHÄÄLIKUD

Järg
Peatükk
2.1. a, aa
2.2. e, ee
2.3. i, ii
2.4. o, oo
2.5. u, uu
2.6. õ, õõ
2.7. ä, ää
2.8. ö, öö
2.9. ü, üü
2.10. TÄISHÄÄLIKUD
2.11. TÄISHÄÄLIKUÜHEND
2.12. KORDAMINE

3. KAASHÄÄLIKUD

Järg
Peatükk
3.1. l, ll
3.2. m, mm
3.3. n, nn
3.4. r, rr
3.5. s, ss
3.6. v, vv
3.7. h
3.8. j
3.9. KAASHÄÄLIKUD
3.10. KAASHÄÄLIKUÜHEND
3.11. KORDAMINE

4. SULGHÄÄLIKUD

Järg
Peatükk
4.1. g, k, kk
4.2. g, kk
4.3. g, k
4.4. k, kk
4.5. KORDAMINE: g, k, kk
4.6. b, p, pp
4.7. b, pp
4.8. b, p
4.9. p, pp
4.10. KORDAMINE: b, p, pp
4.11. d, t, tt
4.12. d, tt
4.13. d, t
4.14. t, tt
4.15. KORDAMINE: d, t, tt
4.16. KORDAMINE
Palun oota